Намалява недекларираният труд в страната

 

Недекларираният труд се определя като законна дейност срещу заплащане, която „не е декларирана пред органите на публичната власт“. Това е становището на Европейския съвет в Европейската платформа за борба с недекларирания труд. От недекларирания труд пряко са засегнати работниците, бизнеса и самите правителствата.

Той потенциално нарушава трудовите права на работниците, обикновено се свързва с по-лоши условия на труд и води до по-ниски пенсионни права и по-ограничен достъп до здравеопазване. Трудовите отношения, които не са декларирани в повечето случаи са основа за нелоялна конкуренция, а за правителствата означава загуба на данъчни и социалноосигурителни приходи.

До 01 октомври 2020 г. Инспекцията по труда (ИТ) организира онлайн срещи с ученици, за да обясни правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд. В съобщение на ИТ се съобщава за старта на Седмицата на действието в България, която се провежда в рамките на Европейската кампания за деклариран труд. Тя се организира от Европейската комисия чрез Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Партньори са ИТ, МТСП, МОН, НАП, НОИ, АЗ и всички национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите. В първия ден са проверени 337 работодатели, за 280 от които има данни, че са допускали работа без трудов договор повече от веднъж в последните три години. По първоначални данни са заварени да полагат труд 102 лица без трудов договор при 45 от проверените работодатели – се казва в съобщението.

Според д-р Мария Титопулу, зам. управител на компанията консултант по здраве и безопасност ЛОТ-КОНСУЛТ все по-малко работодатели са склонни да рискуват с работници, с които нямат трудови правоотношения, регламентирани в трудов договор.

Наблюдаваме и ясна тенденция, че все повече работещи са наясно със своите права, когато постъпват на работа. Изключително полезни са различните методи на самоконтрол, които позволяват на работодателите да сверяват сами доколко спазват законовите изисквания. В нашият многогодишен опит във всички сектори на икономиката сме се запознавали с различни случаи. В селското стопанство, услугите, строителството, хотелиерството, ресторантьорството и търговията се наблюдава най-висок процент недеклариран труд. Скоро очакваме тези методи да бъдат въведени и в България. По-голямата осъзнатост днес безспорно е резултат и от повишената информираност на работещите, както и от кампаниите по отношение на намаляване на недекларирания труд на национално и европейско ниво. Значение, разбира се, оказва и влошената демографска ситуация - намаляването на дела на икономически активното население в страната.“ – категорична е д-р Титопулу.

За да спазят всички изисквания на закона компаниите е необходимо да потърсят юридически съвети, както и да се съобразят със съветите на консултантите по здраве и безопасност. Следването на стандарта на регламентирани трудово правни отношения включва и редица мерки по безопасни условия на труд. От изключително значение е информираността на работодателите за възможностите, с които могат да създадат спокойна и сигурна среда на служителите,  а това безспорно ще доведе и до по-висока продуктивност.

Повишаването на културата на превенция чрез информиране и консултиране както на работещите, така и на работодателите е от изключителна важност на микроикономическо ниво, но също така и за икономиката на страната ни. В момента Инспекцията по труда изготвя въпросници за самоконтрол, които ще позволят на работодателите да се самооценят доколко правилно прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията до извършването на проверка от контролните органи.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!