Физическата активност на служителите е важна за бизнеса

На 10-ти май отбелязваме Световния ден на физическата активност. Надсловът за 2022г. е  „Движението – това е здраве“. Когато 55-та Световна здравна асамблея избира този ден, целта е да се насърчи физическата активност сред всички групи от населението. По този начин споделяме общата отговорност за живот с физическа активност и здраве.  Увеличаването на физическата активност на служителите може да е от изключително важно значение за развитието на бизнеса. Тя повишава производителността на служителите и намалява риска от развитие на скъпи и изтощителни хронични заболявания.

Служители, които са физически активни имат по-ниски разходи за здравеопазване, изискват по-малко отпуск по болест и са по-продуктивни на работа. Според проучване на Института за изследвания на здравето и производителността, Johns Hopkins Bloomberg, служителите, които получават минимум 75 минути интензивна физическа активност на седмица пропускат средно 4 работни дни по-малко годишно. Физическата неактивност е причина разходите за здравни грижи на служителите да съставят 11%, от всички разходи на бизнеса.

Все повече работодатели вярват, че създаването на здравна култура на работното място може да помогне за привличане и задържане на качествени служители. Един от начините е  насърчаване и поддържане на здравословно поведение и физическа активност. Това води и до повишаване на производителността, както и до други значителни ползи за бизнеса - намаляване на отпуските по болест и положителна възвръщаемост на инвестициите.

Как работодателите могат да помогнат на служителите да увеличат нивата на физическа активност?

Предвид широките ползи за здравето и бизнеса, които са резултат от физически активните служители, работодателите търсят нови методи за повишаване на физическата активност на работните места.

Експертите са категорични, че не може да има универсална програма за физическа активност, но има някои ключови компоненти, които са част от повечето успешни програми. Една решаваща стъпка към успеха е изграждането на култура на здраве. Преди всичко това означава подкрепа и вписване на физическата активност в ежедневния работен процес, без да е необходимо разрешение от ръководителя. Необходимо е изготвянето на писмени политики за насърчаване на активността и на здравето на работното място. Проучване показва, че процентите на използване на фитнес центровете често са ниски и в повечето случаи ангажират служители, които вече са активни.  Необходимо е програмите да създават промяна и да оказват въздействие, като влияят върху организационната култура и мотивират служителите да подобрят здравето си. Това е възможно с подкрепа от колеги и мениджъри, които също участват в здравословните физически активности.  

Важно е работодателите да се възползват от възможностите за изграждане и укрепване на култура за здраве в организациите.“ – споделя д-р Мария Титопулу, зам. управител на компанията консултант по здраве и безопасност ЛОТ-КОНСУЛТ. „Социалните програми и обученията помагат на служителите да изграждат, укрепват и поддържат базирани на здравето трудови навици и взаимоотношения. Обучението е инструмент за развитие на потенциала и на собствените стандарти за качество. В областта на здравето и безопасността на труда този “инструмент” е от фундаментално, жизненоважно значение в буквалния смисъл на тази дума. Не бива да допускаме нито един работещ човек, излязъл от дома си и отишъл на работа, да не се завърне никога вкъщи, при семейството си или да се увреди по време на работа.

Насърчаването на обучението по безопасност и здраве при работа в компаниите става все по-трудно. Новосъздадената АКАДЕМИЯ ЛОТ предлага на българския пазар модерни обучения по здраве и безопасност, които са изцяло в синхрон с новата трудова реалност, включително и с разбиранията на поколението, което сега стартира своя професионален път.“ - допълва докторът по социална медицина.

 

 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!