COVID-19: ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Адаптиране на работните места и защита на работещите

Вследствие на пандемията от новия коронавирус 2019 (COVID-2019) повечето държави — членки на Европейския съюз (ЕС), въведоха редица мерки, включително мерки, които засягат работните места, за да се преборят с разпространението на болестта. Светът на труда е сериозно засегнат по време на кризата, поради което всички слоеве на обществото, включително предприятията, работодателите и социалните партньори, трябва да дадат своя принос, за да могат работещите, техните семейства и обществото като цяло да бъдат защитени.

Естеството и обхватът на ограниченията, например спиране на неосновните дейности, се различават в отделните държави членки и сектори, но значителна част от работещите трябва или да работят от дома си, или, ако работата им не може да се извършва дистанционно, често остават у дома в рамките на схема за заместване на доходите.

След като мерките за физическо дистанциране постигнат достатъчно намаление на нивата на пренасяне на COVID-19, националните администрации разрешават постепенно възобновяване на трудовите дейности. Това се прави на етапи, като първо се разрешава трудът, който се счита за основен за защита на здравето и икономиката, а трудът, който може да бъде извършван ефективно от вкъщи, се разрешава последно. Същевременно, независимо от това как и до каква степен се възобновяват нормалните работни дейности, е много вероятно някои мерки да останат в сила за известно време, за да се избегне рязкото увеличаване на равнищата на заразяване (COVID-19: насоки за работното място). Освен това в някои случаи е възможно увеличаването на инфекциите в бъдещ момент да изисква повторно въвеждане на ограничителни мерки.

Кризата, свързана с COVID-19, оказва натиск върху работодателите и работещите, независимо дали те трябва да въведат нови процедури и практики за много кратък период от време, или да преустановят своята работа и стопански дейности. Безопасността и здравето при работа предлагат практическа подкрепа за връщане на работното място: подходящите превантивни мерки ще помогнат за постигането на безопасно и здравословно връщане на работата след облекчаване на мерките за физическо дистанциране, както и за спиране на преноса на COVID19.

Актуализирайте вашата оценка на риска и вземете подходящи мерки

Както при нормални условия на труд, идентифицирането и оценката на рисковете за физическата и психосоциалната работна среда е отправната точка за управление на безопасността и здравето при работа (БЗР) в периода на наложените мерки срещу COVID-19.

Работодателите са длъжни да преразгледат оценката на риска при промяна в работния процес и да отчетат всички рискове, включително засягащите психичното здраве. При преразглеждането на оценката на риска следва да се обърне внимание на всички аномалии или ситуации, които предизвикват проблеми, както и на начина, по който те могат да помогнат на организацията да стане по-устойчива в дългосрочен план. Не забравяйте колко е важно работещите и техните представители да бъдат включени в преразглеждането на оценката на риска и се обърнете към вашия доставчик на услуги за превенция на риска или трудова медицина, ако имате такъв. Като принос към вашата оценка, получете актуална информация от публичните органи относно разпространението на COVID-19 във вашия район. След актуализирането на оценката на риска следващата стъпка е да изготвите план за действие с подходящи мерки.

Източник: Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

За повече информация, можете да изтеглите целия документ.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!