Кризата, в която живеем, е маратон, а не сто метра спринтово бягане

За предизвикателствата пред компаниите в условията на пандемия и пътищата, по които продължава да работи бизнесът 

Мария Коларова – Титопулу специално за b2bmedia даде интервю, в което сподели експертното си мнение как всеки бизнес да се справи с настоящата криза.

Мария Коларова – Титопулу е доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията към Медицински университет София. Специализира в областта на организацията и управлението на безопасните и здравословни условия на труд в контекста на съвременния трудов свят. Зам.-управител е на ЛОТ КОНСУЛТ - първата българска частна фирма, профилирана в сферата на трудовата безопасност, консултант по безопасност и здраве на Европейската служба за външна дейност (ЕЕАS) в Брюксел и нейните 143 Делегации на ЕС в цял свят.

Какви са предизвикателствата и как да открием нови възможности пред компаниите след края на пандемията?

През последния месец често си напомням една лекция от последния Световен конгрес по безопасност и здраве при работа (Сингапур, септември 2017 г.) с един от мениджърите по безопасност в НАСА. Налагало му се е да проведе инструктаж на астронавтите, на които им предстои мисия на МКС (Международната космическа станция), разяснявайки им рисковете на една жизнена и работна среда, която не познава лично и няма информация за нея „от първа ръка“.

До възникването на пандемията предприятията бяха осигурили безопасна работна среда съгласно действаща нормативната база. Днес всичко, направено до момента, е поставено под съмнение - дали работните процеси, процедурите и т.н. действително осигуряват безопасна работна среда. В този смисъл предизвикателството, пред което компаниите сега се намират, е предприемането на адекватни действия и мерки и доказване пред служителите, че работна им среда е наистина безопасна и здравословна.

Основното предизвикателство безспорно е да запазим живота и здравето на всички. Работната ни среда може да се трансформира адекватно и информационните технологии са оръжието в ръцете на работодателите, които трябва да внесат правилните промени на работното място.

Дигитализацията на производствата ще ни отвори нови хоризонти и бързо ще донесе ефект.

Каква е ролята на експерта по здраве и безопасност в създалата се ситуация и как да оценим риска за работещите от заразяване и разпространение на коронавирус?

Коронавирусът или Covid19, малък и невидим за окото, успя за няколко дни да победи глобализацията и да затвори границите на държавите. Бяхме свидетели как правителствата по света се изолираха и с магическа пръчка свалиха самолетите си на земята.

От другата страна, пандемията подсили колаборацията между медицинските и научно-изследователските експерти в световен мащаб. Изведнъж конкуренцията между фармацевтичните компании като че ли изчезна и те започнаха да работят като една институция, в която едната страна предава данните от изследванията на другата.

Както лаборантите, фармацевтите и медиците, така и експертите по здраве и безопасност трябва да работят като едно тяло в момента. Конкуренцията няма място, нужна ни е синергия, защото врагът е общ.

Експертът по безопасност и здраве е консултант на работодателя, който предлага подходящи за предприятието мерки с цел минимизиране на рисковете. Предполага се, че той е запознат много добре с работните процеси, с помещенията и спецификите на дейността на съответната компания. Неговата роля в момента е много важна: той трябва да бъде проактивен и информиран за динамиката на ситуацията както в България, така и извън нея, и да предложи ефективни, работещи и реализируеми решения.

Службите по трудова медицина представляват звеното между науката и практиката и разполагат с квалифицирани експерти, лекари и инженери, които са в състояние да извършат анализ и оценка на риска от разпространение и заразяване с коронавирус. Липсата на лекарство за вируса прави тази оценка на риска и мерките, които произтичат от нея, много важни както за служителите, така и за посетителите на предприятието. 

Какви са стъпките да подобрим информираността в организацията си и да повишим личната осъзнатост на служителите?

Ключът към успеха в една организация е поддържането на високи нива на информираност, комуникация и дух на екипност между хората. По време на нашите обучения ние винаги обясняваме, че за да се преборим с една опасност, трябва първо да сме осъзнали, че тя съществува и е реална заплаха за нас. Затова е толкова важно и непрекъснато напомняме всеки служител да бъде запознат подробно с оценката на риска на предприятието, в което работи, и на своето работно място. Гостите и посетителите също така следва да се информират по подходящ начин (чрез провеждане на съответния инструктаж) още на входа на предприятието относно съществуващите рискове и необходимите предпазни мерки.

Здравословното състояние на всеки човек е негова лична информация, която работодателят не може да изисква от служителя си.

Как да се пазим от вируса и да ограничим риска от заразяване, ако не знаем дали колегата ни е заразен? Тук следва да напомним за нашата лична и обществена отговорност. Осъзнатостта на служителите играе ключова роля по време на пандемията.

Редовното провеждане на инструктажи, поставянето на информационни табели, изграждането на дигитални канали за директна информация на служителите, ограничаването на достъпа, реорганизацията на процесите и помещенията и внедряването на по-стриктни хигиенни норми в живота ни са мерки, които подпомагат и повишават личната осъзнатост на служителите относно невидимия риск, който съществува като реална заплаха.

Кои са особеностите при управлението на отпадъците във връзка с превенцията от коронавирус инфекция в едно предприятие или офис?

Към настоящия момент няма единно становище на институциите доколко използваните от работещите маски и ръкавици за еднократна употреба представляват или не опасен отпадък по смисъла  на Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

Здравните органи съветват използваните маски и ръкавици да бъдат събирани в торби за еднократна употреба  в отделна кофа с капак и педал и поставен надпис.

Според здравните изследвания вирусът се задържа жизнеспособен до 24 часа на картон и до три дни на пластмаса и неръждаема стомана. Тоест след отстраняването на личните предпазни средства в затворен съд е добре да  се изчака 3 дни, преди да се изхвърлят.

Как виждате успешните бизнес стратегии в настоящата криза и какво бихте препоръчали като необходими стъпки?

Кризата, в която живеем, е маратон, а не сто метра спринтово бягане. Силата на всяка компания са хората, които работят в нея. Стратегиите за развитие на всяка компания е важно да включват ясни мерки и действия за запазване на здравето на служителите. Целите на компаниите е необходимо да бъдат постигнати, без да се рискува животът на хората, както и общественото здраве и сигурност.  Животът обаче не е само цифри и затова бих препоръчала повече човечност при разработването на новите бизнес стратегии с повече дигитализация и повече интернет.

Не мисля, че пълното роботизиране на производствата е решение на проблема.

 

Съвети за компаниите в настоящата ситуация

 

·        Проактивност

·        Гъвкавост

·        Адаптивност

·        Дигитализация

·        Оригиналност и оптимизъм

·        Отговорност 

Категории: COVID-19
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!