Безплатна телефонна линия за консултации на работодатели за осигуряване на безопасността на служителите за ограничаване на заразата с COVID19

Нормативната база в България не е подготвена да реагира в условията на световна пандемия – споделят специалисти

 

В извънредната ситуация за ограничаване на заразата с COVID-19 много са професиите, които остават на работните си места, компании продължават да функционират. Всички сме изправени пред предизвикателството да вършим работата си качествено и със социалната отговорност за здравето на цялото общество.

 

В заповедта на министъра на здравеопазването има точка, касаеща точно отношенията и мерките, които трябва да предприемат работодателите, за да защитят своите работници и служители. Сред тях са филтър на входа на предприятието, мерки по реорганизация, по редуциране на състава, който работи на даденото място. Компаниите и предприятията веднага започнаха да се съобразяват с тези мерки, така че да сведат до минимум риска някой на работното си място или идвайки на работа да бъде заразен. През изминалата седмица сме свидетели на положителна активност – много компании  организираха работния си процес така, че да го извършват дистанционно от вкъщи, да предприемат най-адекватните действия спрямо професиите и областта, в която работят.

 

Докторът по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията Мария Титопулу споделя наблюдения си, че веднага след обявяване на извънредното положение са активирани проверки в големите предприятия. „Вместо да им се дадат указания, методическа или някакъв друг вид помощ, започнаха проверки и съставяне на актове – разказва д-р Титопулу, която е и зам.-управител на ЛОТ КОНСУЛТ. – Ролята на експертите по здраве  и безопасност в тази ситуация е много важна и много активна. В България има добре действаща нормативна база, но тя не е подготвена в пълна степен да реагира на ситуация на пандемия и то в световен мащаб.  От тази гледна точка нашата социална отговорност и към работодатели, и към работещи е много важна. Консултантът по здраве и безопасност в момента трябва да доведе на практика мерките, които е необходимо да бъдат взети, така че да са в синхрон с нормативните изисквания.“

 

Необходима е ефективна реорганизация на работните професии. Повишаване на информираността за дезинфекцирането. Актуализиране на инструктажите, които да разясняват на хората къде се намират дезинфектантите, както и какви мерки е предприела компанията, за да опази служителите си, да оцени риска на работното място и да го минимизира.

 

„Целта е в крайна сметка този риск да бъде предвиден в инструктажите и в програмите на действие“ – категоричен е експертът.

 

Осведомеността на населението в този момент е изключително важна. Когато  човек е информиран, той знае как да действа правилно. От тази гледна точка освен хигиената е необходимо да знаем как да дезинфекцираме работните си плотове, работното оборудване. Обръщаме все повече внимание на екраните на телефона, на монитора, на който работим. Изключително важни са и мерките, които всеки индивидуално е необходимо да предприеме по отношение на личните предпазни средства. През последните дни видяхме как обществото реагира бързо и започна да проявява креативност, измисляйки различни начини да се предпази. Разбира се, в ситуация на пандемия, която е в момента и в извънредна ситуация, нямаме време да направим анализ доколко тези шиещи се вкъщи маски са ефективни, но в крайна сметка всеки се стреми да работи по отношение на превенцията.

 

В последните осем години ЛОТ КОНСУЛТ консултира по здраве и безопасност над 140 делегации към ЕС в целия свят – посолствата на Европа. Това дава на компанията специфичен и уникален международен опит.

 

„Всяка страна е с различно икономическо и културно различие, но всъщност сега всички сме обединени под логото на този вирус. Мерките, които се взимат, не са по различни от тези, които взимаме в България, както по отношение на предпазване и на хигиена, така и на лични предпазни средства. Прави ми впечатление, че всички изключително много наблегнаха на дигиталната работна среда. Все повече виждаме работни помещения, в които има овлажнители на въздуха пречиствателни инструменти. Вярвам, че те също ще спомогнат за редуциране на разнасяните вируси, не само на Covid-19..“ – сподели Мария Титопулу.

 

0700 800 10 – Консултантската компания ЛОТ КОНСУЛТ отваря безплатна телефонна линия за консултации на работодатели по всички въпроси във връзка с осигуряване на безопасността на служителите. Независимо от големината на компанията и предмета на дейност нашите експертите ще отговорят на всички въпроси, инспирирани от извънредната ситуация – за оценка на риска на работното място, инструктажа на работещите, предпазни мерки, комуникация с административните органи и работа от разстояние и други.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!