Профил

Теодор Кирязов
Теодор Кирязов
Текуща / последна позиция
Sales and Clients Support Enthusiast
Текуща / последна компания
JobTiger
Моите HR области
Подбор/Recruitment 1
Организационен дизайн/Organizational design 0.14
Оценяване/Assessment 0.14
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 0.14
Employer Branding 0.14
Обучение и развитие/Training and development 1.64
Мотивация/Motivation 0.64
Трудови отношения/Labor relations 0.14
Общa темa/Other 1
Натрупани точки
5