Профил

Миглена Панова, PHRi, CHRM-CP
Миглена Панова, PHRi, CHRM-CP
Текуща / последна позиция
HR Manager
Текуща / последна компания
PFS
Моите HR области
Подбор/Recruitment 2
Оценяване/Assessment 0.5
Employer Branding 0.5
Обучение и развитие/Training and development 3.17
Мотивация/Motivation 2.67
Общa темa/Other 39.17
Натрупани точки
48
Публикации
08 февруари 2017

Измерване ефикасността, ефективността и въздействието на HR функцията в компанията: Част 1 - Защо са ни необходими метриките и каква е тяхната полза

Не може да се разбере онова, което не се измерва. Ако не се измерва, не би могло да се контролира. А ако няма контрол върху него – не би могло да се подобри. – Джеймс Харингтон