Профил

Христо Стоянов
Христо Стоянов
Текуща / последна позиция
Директор Човешки ресурси
Текуща / последна компания
АРТЕМИС ООД
Моите HR области
Подбор/Recruitment 4
Оценяване/Assessment 0.5
Employer Branding 14.5
Обучение и развитие/Training and development 5.33
Мотивация/Motivation 4.83
Общa темa/Other 55.83
Натрупани точки
85
Публикации
08 февруари 2017

Във всяка професия......

Обща тема за професията, проблемни области и възможността и ползите да споделяме.
09 февруари 2017

УВОЛНЕН HR

Трудови правоотношения......А когато става въпрос за нас?
21 януари 2020

За HR уикенда...с усмивка

Промяната... Говорим за промяната на специалистите човешки ресурси, които са и искат да останат в тази професия.
30 януари 2020

.......който ме вдъхновява!

Стартира проекта на JobTiger „Колегата, който ме вдъхновява“.