Профил

Мая Рашева
Мая Рашева
Текуща / последна позиция
Експерт маркетинг кампании и съдържание
Текуща / последна компания
ЕСРИ България
Моите HR области
Обучение и развитие/Training and development 5.5
Мотивация/Motivation 5.5
Натрупани точки
11
Публикации
19 май 2022

7+ години ми отне намирането на мечтаното работно място

Споделен личен опит за професионално развитие и кариерно преориентиране