Профил

Ралица Цветкова
Ралица Цветкова
Текуща / последна позиция
Digital Marketing Manager
Текуща / последна компания
Re:benefit
Моите HR области
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 20
Натрупани точки
20
Публикации
27 април 2022

Кои са петте стъпки към успешна стратегия за предоставяне на социални придобивки?

Ако се питате кои са характеристиките на успешната стратегия за предоставяне на социални придобивки, отговорите са в две посоки: от една страна адаптиране към нуждите им, и от друга съответствие с ценностите на организацията. Ефектът е видим- служителите са по-удовлетворени и се превръщат е посланици на бранда на организацията. Въпреки това, все още много организации нямат ясна стратегия спрямо предлаганите социални придобивки.
10 май 2022

Как социалните придобивки еволюират в условията на четвъртата индустриална революция?

В началото на 2022 г. сме свидетели на безпрецедентна технологично развитие, която т.нар. Четвърта индустриална революция, или Индустрия 4.0. Работните места и служителите постоянно се развиват и променят, а работните процеси се адаптират към новите условия. След появата на световната пандемия от Ковид- 19, използването и бързото внедряване на технологиите ускори тази тенденция, както и необходимостта от това компаниите да направят бързи промени в HR политиката си, за да се адаптират към случващото се.