Профил

Лидия Желязкова
Лидия Желязкова
Текуща / последна позиция
Служител, човешки ресурси
Текуща / последна компания
Посредническа агенция
Моите HR области
Подбор/Recruitment 1.37
Трудово законодателство/Labour legislation 1.62
Организационен дизайн/Organizational design 0.2
Оценяване/Assessment 0.78
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 0.83
Обучение и развитие/Training and development 0.87
Мотивация/Motivation 0.53
Трудови отношения/Labor relations 1.37
HRIS 0.25
COVID-19 0.78
Общa темa/Other 1.4
Натрупани точки
10