Профил

Светлана Банчева
Светлана Банчева
Текуща / последна позиция
Консултант
Текуща / последна компания
IHR - International Human Resources
Моите HR области
Обучение и развитие/Training and development 10
Натрупани точки
10