Профил

Орлин Трандов
Орлин Трандов
Текуща / последна позиция
Служител човешки ресурси
Текуща / последна компания
Май Маркет АД
Моите HR области
Подбор/Recruitment 7.01
Трудово законодателство/Labour legislation 2.47
Организационен дизайн/Organizational design 2.81
Оценяване/Assessment 1.47
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 1.1
Employer Branding 4.31
Обучение и развитие/Training and development 6.33
Мотивация/Motivation 7.59
Трудови отношения/Labor relations 3.78
HRIS 0.58
COVID-19 4.18
Общa темa/Other 14.38
Натрупани точки
56