Профил

Ани Хира
Ани Хира
Моите HR области
Обучение и развитие/Training and development 8
Мотивация/Motivation 8
Натрупани точки
16
Публикации
24 януари 2020

Радикална честност

За важността да се говори честно и открито!