Профил

Геновева Бакърджиева
Геновева Бакърджиева
Текуща / последна позиция
Изпълнителен директор
Текуща / последна компания
БАУХ
Моите HR области
Подбор/Recruitment 1
Мотивация/Motivation 0.5
Общa темa/Other 0.5
Натрупани точки
2