Профил

Йоанна Ралева
Йоанна Ралева
Моите HR области
Организационен дизайн/Organizational design 0.14
Оценяване/Assessment 0.14
Възнаграждения и придобивки/Wages and benefits 0.14
Employer Branding 0.14
Обучение и развитие/Training and development 0.14
Мотивация/Motivation 0.14
Трудови отношения/Labor relations 0.14
Натрупани точки
1