Създаване на продукт/ Create Product

Всички полета са задължителни / All fields are required
Препоръчителен размер на снимката е 848x350px / Recommended photo size 848x350px
Препоръчителен размер на логото е 250x250px / Recommended logo size 250x250px
Изберете вашия тип продукт / Choose your product type

Всеки участник в HR Industry 2024 има възможност за публикуване на продукт в секция Marketplace на сайта hrindustry.bg в рамките на една година след изложението.