Майсторски клас “Лидерство и екипност”

Създаден с разбирането, че уменията за водене на хора и екипи е „учене през целия живот“

В настоящата ситуация опитните лидери са изправени пред нуждата да преосмислят начините, по които са постигали резултати чрез хората. От тях се изисква да променят подхода, за да запазят и надградят ефективната динамика в екипа си.

Майсторският клас "Лидерство и екипност" е създаден с разбирането, че уменията за водене на хора и екипи е „учене през целия живот“. С поколенията образът и ролята на лидера еволюират и в днешно време хората следваме лидери поради желание и с вдъхновение, повече отколкото поради позиция и власт. А когато сме в ролята на лидери – следва да водим по този начин, за да извлечем максималната ефективност от екипите си, основана на тяхната синергия, мотивация и ангажираност.

Това очертава още една тенденция защо и как следва да се развиваме като лидери – значението на вътрешната мотивация в работна среда нараства за сметка на традиционните практики на „награди и наказания”. Как да влияем на вътрешната мотивация на хората, които управляваме? Какви са нашите инструменти, граници и критерии за успех?

 

За кого е майсторският клас?

>> За мениджъри, които имат структуриран подход към управлението на хора и целта им е да развият своя лидерски потенциал и своя екип по същия систематичен начин - с актуални инструменти.

>> За лидери, които водят екипите си чрез интуиция и имат потребност да „подредят” и допълнят натрупаното с нови практични подходи.

>> За мениджъри и лидери, които целят да надградят опита си и да бъдат в крачка с модерните тенденции във воденето и развиването на хора и екипи.