Digital Marketing for Managers

Практически опит с инструменти и методи в областта на дигиталния маркетинг

Новите технологии променят начина, по който хората взаимодействат помежду си и с организациите. Препоръките от близки или партньори вече са по-мощен комуникационен иструмент от всеки друг, който можем да измислим. Социалните медии трансформират маркетинга, потребителското преживяване и цялостния диалог между клиентите и компаниите.

Професионалистите в областта на маркетинга се нуждаят от съвременни, но практически инструменти, които да подкрепят участието на техните марки в процеса на дигитализация и да ангажират клиентите, без в същото време да бъдат твърде интрузивни. В работилницата „Digital Marketing for managers” участниците придобиват практически опит с инструменти и методи в областта на дигиталния маркетинг. Обучението е разделено на две части – сесии, базирани на работа по казуси на участниците и сесии, базирани на онлайн бизнес симулацията на StratX "Digital MediaPro".

 

За кого?

>> Предприемачи и собственици на компании, които се занимават с развитие на продукти и проекти за своя разрастващ се бизнес.

>> Маркетинг мениджъри и специалисти, които имат за цел да надградят своите умения в областта на приложното управление на маркетинга чрез практически и интерактивен опит.

>> Професионалисти, които упражняват маркетингова роля, но им липсва формално маркетингово образование и се нуждаят от структура и практически инструменти за анализ, планиране и вземане на решения.

 

Работилницата "Digital Marketing for managers" е част от Brand Excellence Master Class.