DigiSign - подписвайте дигитално всичко, навсякъде и по всяко време!

Сигурно и удобно подписване с електронен подпис на документи с вашите клиенти, доставчици и служители.

DigiSign е най-сигурната и удобна платформа да изпращате документи за подпис и да ги получавате електронно разписани. По всички възможни начини - с облачен квалифициран електронен подпис, с КЕП на флашка, двуфакторно с SMS, или на таблет с биометрични данни.

Освен аргумента, че през 21-ви век вече абсолютно целият обмен на информация става по електронен път и само единични процеси все още преминават и през хартия, плюсовете от внедряване на системата са:

Максимално удобство

Документите се подписват по най-удобния за изпращача и получателя начин. DigiSign се грижи документа да стигне до всички страни за подпис според избрания метод и доставчик.

Повече ефективност

Изпращане и подписване на документи в рамките на минути, не дни или седмици. Документът се придвижва от София до Малко Търново за секунди.

По-бързи процеси

DigiSign елиминира ръчната обработка и логистиката на хартиените документи и предоставя неимоверно удобство на вашите клиенти и служители.

Разнообразие от канали за подписване

DigiSign работи с всички видове квалифицирани електронни подписи (КЕП) и облачни квалифицирани електронни подписи (ОКЕП), издавани в България. Платформата поддържа също така и усъвършенствани електронни подписи (УЕП), които се полагат чрез таблети, запазващи освен изображения на подписа и биометрични данни. С DigiSign може също така да подписвате документи с усъвършенстван електронен подписслед двуфакторна идентификация с парола, SMS или Viber съобщение.

Сигурност

DigiSign е изключително сигурна платформа за обмен и подписване на документи. Разработката и поддръжката се реализират според най-високите стандарти в индустрията:

 

 

  • ISO 27001:2013 - За най-високото ниво на информационна сигурност

 

 

  • ISO 20000-1:2011 - За управление на услугите в областта на информационните технологии

 

 

  • ISO 9001:2015 - За управление на качеството

 

 

За повече информация и демонстрация, свържете се с нас.

Категории: HRIS