Обучения по иновации от Innovation Starter: Дизайн мислене, Систематично изобретателско мислене, Кризисен мениджмънт

Обучения по иновации

Обученията по иновации, които предлага първата специализирана агенция за иновации в България - Innovation Starter, са игровизирани и забавни, във формат "workshop" по оригиналните материали на факултета за иновации d.school Stanford. 

Да, иновации се учат! Не само как да бъдем конкретно иновативни и креативни, а именно как да ползваме конкретни методи в работата си, за да създаваме новаторски продукти, услуги, процеси и бизнес модели.

Това е специализирано знание, което се развива от една страна с възхода на образованието по предприемачество, от друга - със забързаното технологично развитие, и от трета - с по-високата нужда от конкурентни предимства за бизнеса, гъвкави решения и нови идеи за предолояването на кризи. 

Ние специализираме в 4 методологии: Дизайн мислене (за нови услуги и по-добър потребителски опит), Систематично изборетателско мислене (за иновиране на продукти), Lean (за оптимизиране на процеси) и Lean Startup (за дизайн на бизнес модели на стартъпи). 

Обученията ни са еднодневни и се провеждат в зала The Venue, сгр. Инкубатор, София Тех Парк. Имат тиймбилдинг ефект за компаниите и покриват увод в теорията и практиката на всеки един от изброените методи за иновиране.