85 работодатели и 6000 посетители на „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти

Вчера, 30 ноември 2017 г., в УНСС, се състоя единственото специализирано събитие по рода си – „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. По време на изложението се представиха 85 компании и организации от споменатите сектори, със своите свободни работни и стажантски места, а посетителите бяха над 6000. Форумът се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

Осмото издание на форума бе официално открито от:

  • проф. д-р Валентин Гоев – зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС
  • Драгомир Николов – Изпълнителен директор на агенция по заетостта
  • Светлозар Петров – управител на JobTiger ltd.
  • доц. д-р Галина Димитрова – МЦРК на УНСС
  • Мартин Петков, Секретар на Студентски съвет при УНСС

Всяка година събитието се превръща в пресечна точка на търсенията на хиляди млади хора и десетки утвърдени български и международни работодатели.  За първи път по време на форума посетителите имаха възможност да участват и в дискусионен панел на тема „Особености на икономическата кариера“, който се проведе в рамките на изложението. Активно участие взе и специалният гост на изложението Стойне Василев, председател на Българската асоциация на личните финансови консултанти. Основната идея на панела беше да запознаем студентите на УНСС с тънкостите и особеностите в кариерното развитие, да  разкажем за пазара на труда и да изясним празните полета в техните представи.

Изложителите изразиха удовлетворението си от големия брой посетители, от които мнозина дадоха заявка, че имат потенциала да се превърнат в бъдещи служители на участващите компании. Студентите и младите специалисти също споделиха задоволството си от интересните предложения, които отправиха към тях множество перспективни и водещи работодатели.

В края на деня бяха изтеглени имената на победителите от томболата на Междууниверситетския център за кариерно развитие на УНСС, към която се присъединиха и фирми участници на изложението.

„Дни на кариерата в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти“ се проведе под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев – Ректор на УНСС. Дни на кариерата в секторите: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти се организира от JobTiger за осми път, а за седми – съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата при УНСС и Студентски съвет при УНСС.

Партньори на събитието бяха JobTiger.tv, Design Conf, Pixel Media, Uchi.bg, The Duke of Edinburgh’s International Award България, ISIC, Able Mentor, Economic.bg, Списание „Икономика“, Успелите, 9 Academy, Национално представителство на студентските съвети в Република България (НПСС), Журнал за жената, Nescafe 3 in 1.