Продължава записването за участие в шестото издание на „ТОП ИКТ Работодател”

Записването за участие в шестото издание на инициативата на ICT Media и JobTiger „ТОП ИКТ Работодател” ще продължи до 30 април 2017 г. Към момента над 25 компании са заявили своето участие.

Целта на „ТОП ИКТ Работодател“ е да открои предпочитаните работодатели в бранша и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието му. Проучването се провежда сред български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на нашия пазар.

Методологията на изследването е предоставена от специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates и се основава на свързване в мрежа и оценка на взаимодействието между четири фактора: резултатите на компанията по определени показатели; степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управление на човешките ресурси са интегрирани в организацията; доколко те подпомагат постигането на целите, ангажираността на служителите; и проактивността на компаниите по отношение на последващи действия, свързани с резултатите от изследването.

Проектът традиционно включва пет основни компонента:

  • Изследване, което се извършва въз основа на анкета, разпространена сред служители и мениджъри на компаниите;
  • Класация на водещите компании от ИКТ и аутсорсинг сектора, развиващи дейност в България, на база специално разработена за целта методология за определяне на предпочитан работодател;
  • Кръгла маса, на която биват представени изводите от проучването и се дискутират горещи теми, свързани с управлението на човешките ресурси в ИКТ и аутсорсинг сектора;
  • Вечерна церемония (в деня на провеждане на кръглата маса), на която ще бъдат наградени победителите от класацията „ТОП ИКТ Работодател“ 2017
  • Специализирано печатно издание, в което ще бъдат представени данните от изследването.

За записвания и повече информация, можете да се свържете с нас на тел. 0884 21 66 52 или можете да посетите сайта ни http://topictemployer.bg/.