Webinar: Работна сила на бъдещето: Уменията, които служителите трябва да притежават, и как да ги развиваме

Имаме удоволствието да Ви поканим на безплатен Webinar на тема: Работна сила на бъдещето: Уменията, които служителите трябва да притежават, и как да ги развиваме
 
 Дата: 09.07.2024 г., 14.00-15.00 часа

Формат: Webinar за специалисти по човешки ресурси ( 3 дни преди събитието ще получите по имейл линк, чрез който да се присъедините към нас в деня)
Регистрирайте се тук: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...
 
Заповядайте на безплатен 60-минутен webinar, посветен на бъдещето на работната сила и ключовите умения, които ще бъдат необходими за успех на утрешния пазар на труда. Той е предназначен за професионалисти в сферата на човешките ресурси и има за цел да предостави полезни инструменти и стратегии за развитие на необходимите умения както на настоящите служители, така и на навлизащите в момента на пазара на труда младежи.
 
Теми:
• Tенденции, които определят облика на пазара на труда: Обсъждане на глобалните тенденции и технологичните промени, които формират бъдещето на труда. Какви са насоките и възможностите, които Европейската комисия предлага чрез най-голямата си образователна програма Еразъм+;
• Как ще изглеждат работните места на бъдещето: Прогнози и анализи за промяната на работната среда, новите технологии и ИИ;
• Умения на бъдещето: Ключови компетенции и умения, необходими за бъдещите работни места;
• Как да ги развиваме:** Практически подходи и инструменти за развитие на новите умения сред служителите и бъдещата работна сила;
• Пазарът на труда в България: Специфики и тенденции на българския пазар на труда и как те се вписват в глобалния контекст;
• Младежка академия за кариера - възможност за бъдещата работната сила: Как модерните автоматизирани инструменти и технологии могат да подпомогнат развитието на уменията.
Присъединете се към нас и научете как да подготвите Вашата организация за бъдещите предизвикателства и възможности на пазара на труда!
Ще си поговорим в рамките на 60 минути, като след кратка презентация ще проведем откровена дискусия, по време на която ще опитаме да отговорим заедно на всички въпроси, които ни вълнуват.
 
За лекторите:
Гергана Раковска – председател на Фондация на бизнеса за образованието. Заедно със своя прекрасен екип, Гергана създава иновативни инструменти за кариерно ориентиране и заетост, а да помага на младите хора в професионалния им избор и развитие за нея е повече кауза, отколкото професия.
Има богат консултантски международен опит в областта на създаването на капацитет в развитието на човешкия капитал. Член на REFERNET екипа за България - общоевропейска мрежа към Европейския център за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP, който работи за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение чрез изследвания и анализи и представяне на предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област.
Християн Петков - оперативен мениджър в JobTiger. Завършил магистратура по Индустриален Мениджмънт в Технически Университет – София. Започва своята кариера като стажант в JobTiger, като е преминал през различни позиции в компанията. Участва в създаването и провеждането на първи сезон на Младежка академия за Кариера – МАК.
 
За организаторите:
ДжобТайгър стартира като първия професионален кариерен сайт в България, създаден през 2000 г., а към момента е най-голямата компания за комплексни HR услуги в България. Като най-мащабния организатор на кариерни събития в страната, през последните над 20 години, ДжобТайгър помага на младите хора да развиват своите кариерни умения и им съдейства в тяхната професионална реализация.
Фондация на бизнеса за образованието повече от 15 години подпомага кариерното ориентиране в България, като успешно е реализира национални и международни проекти за личностно развитие и създаване на умения за заетост. Организацията поддържа мрежа от над 700 кариерни консултанти, които е сертифицирала по международната програма Global Development Career Facilitator и подпомага с иновативни инструменти за кариерно ориентиране на ученици и младежи. Фондацията е участвала в създаването на над 100 кариерни центъра и е обучила над 10,000 младежи в програми за личностно развитие.
Категории: Общa темa/Other