Ден на кариерата ще се проведе на 16 май 2024г. от 10:30 до 15:30 ч. във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"

Ден на кариерата ще се проведе на 16 май 2024г. от 10:30 до 15:30 ч. във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Събитието е организирано от Студентския съвет и Кариерния център на университета, то е насочено към студенти и абсолвенти, които търсят възможности за кариерно развитие. В него участват над 20 български компании и институции. 


Денят на Кариерата във ВСУ „Черноризец Храбър“ играе важна роля в кариерното развитие на студентите, като им предоставя възможност да се запознаят с водещи дружества и работодатели и да открият подходящи възможности за стажове и работа. Това събитие е и ценен опит за изграждане на мрежа от връзки с бизнес средите и разширяване на професионалните перспективи на студентите.

Партньорството с бизнеса дава на университета възможност да осигури актуални образователни програми, които отговарят на нуждите на пазара на труда и подготвят студентите за успешна кариера след завършване.

Участието на студентите в практически обучения във фирми и институции играе ключова роля за тяхното професионално ориентиране и бъдеща професионална реализация.

Внимание заслужават данни от проведено в края на 2023 г. проучване, в което участваха 1207 студенти, 944 ментори – представители на обучаващи организации и 34 академични наставници – преподаватели във ВСУ „Черноризец Храбър“:
● 99,8% от анкетираните студенти са удовлетворени от участието си в студентските си практики;
● 94,7% са усвоили нови практически знания и умения и бързо са се адаптирали в работната среда;
● 70,7% смятат, че знанията, които получават в университета по изучаваната специалност, са достатъчни за провеждане на практика в реална работна среда;
● 17,3% от студентите от общо 1207, включени в проекта, са получили предложение за работа в обучаващата организация, след приключване на практиката;
● менторите са удовлетворени от 99.9% от всички проведени практически обучения, които общо са 1207.
● 91% от всички ментори биха предложили работа на практикантите след завършване на проекта, което е отличен атестат за академичната подготовка на студентите, техните личностни качества и професионални компетенции;
● 98% от академичните наставници твърдят, че практиката подпомага процеса на учене и развитие на потенциала на студента.

 

Категории: Общa темa/Other