Стартира най-мащабната обучителна програма за студенти и младежи - Младежка Aкадемия за Kариера

 

JobTiger, ISIC и Фондация на бизнеса за образованието стартираха най-добрата и мащабна Младежка Академия за Кариера (МАК) в България.

Чрез нея се предоставя възможност на всички 120 000 картодържатели на ISIC на възраст до 29 години, студенти и завършили да участват в онлайн курсове и получат менторство в различни категории, като Кариерни и Дигитални умения, Предприемачество, Професии на бъдещето и др.

В съвместната си работа JobTiger, като лидер в сферата си, ISIC, като организация, работеща със студенти и младежи и Фондация на бизнеса за образованието идентифицират основен пропуск в образователната система в България, който води до съществена липса в меките умения на иначе квалифицираните младежи в страната. Организаторите се наемат да помогнат за разрешаването на тези дефицити и за развитието на кариерите на всички успешно завършили обученията си.

Именно така се ражда МАК – ексклузивна програма, в която посредством обучителни курсове и менторство от водещи компании в България, студенти и младежи имат възможността да придобият и надградят редица умения за успешно кариерно развитие. Онлайн обучителните курсове са достъпни навсякъде, по всяко време и на всякакво устройство с интернет връзка.

Участващите в програмата компании имат възможността да работят с най-ангажираните и любознателни студенти и младежи и да им предоставят ценни съвети и знания от практиката. След завършване на МАК, участниците са няколко крачки напред в собственото си развитие и развитието на кариерата си – вече са обучени кадри, надградили себе си и развили умения, които отнемат години професионален опит и често остават недостижими за голяма част от представителите на новото поколение. МАК е стъпалото, което подготвя младежите за реалния свят и ги поставя на нивото, което работодателите очакват от тях. 

Близо 200 души вече се регистрираха в програмата и преминават през курсове за Кариерни, Дигитални и Предприемачески умения в общо 26 обучителни модула, а в идните седмици обученията, предоставяни от МАК и компаниите партньори на програмата, ще се разрастват.

Всички притежатели на ISIC карти могат да се регистрират в програмата тук.

Ако сте компания и желаете да се включите, като партньор в програмата, можете да получите повече информация на:

e-mail: yca@jobtiger.bg

тел.:  +359 882 406 773
+359 884 070 906
+359 882 364 456
+359 884 505 609