Състезание "Хакатон" за студентите на Международно висше бизнес училище премина успешно

Състезание "Хакатон" за студентите на Международно висше бизнес училище се проведе на 08.11.2023 г. в Учебен корпус на МВБУ Ботевград. Събитието премина при голям интерес. Състезанието изправи един срещу друг 5 отбора, чиито теми и презентации впечатлиха журито и направиха надпреварата много оспорвана.

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатори на събитието са МВБУ и Фондация на бизнеса за образованието.

 

 

 
 
Категории: Общa темa/Other