Как иновация в трансфера на данни подпомага процесите на подбор / How a Data Transfer Innovation Supports the Recruitment Process

За първи път в страната, JobTiger въвежда дигитален обмен на данни на присъствен кариерен форум. Иновацията ще има своята премиера по време на Дни на кариерата за секторите IT, Комуникация и аутосорсинг на 11 октомври в София и ще може да се използва и по време на Дни на кариерата: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти. 

Обичайната практиката до сега беше, че на кариерни форуми се събираха автобиографиите и контактите на кандидатите на хартия или се получаваха от тях по електронна поща и вътрешни системи.

За улеснение на компаниите и посетителите, сега споделянето на данни ще се случва с просто сканиране на код на смартфона. Така собственоръчно попълнените от кандидата данни и файлове ще се споделят в реално време с рекрутърите. Всичко се случва непосредствено на събитието, оптимизира се преживяването на кандидата и пропуските намаляват драстично.

За представителите на компании приложението предоставя нови възможности:

 • С лесно сканиране, ще получават пълната информация за кандидатите;
 • Събираш база данни с контактна информация;
 • Чрез профилната снимка в профила на кандидата – да свържат лицата на кандидатите, които виждат, с техните профили;
 • Лесна подредба, автоматична категоризация и експорт на данните;
 • Сигурност спрямо всички стандарти;
 • Ясна отчетност и видимост на резултатите;
 • Достъп на платформа с лесен и удобен интерфейс, създаден специално за кариерни форуми.

Как се използва от страна на специалистите по подбор?

Преди събитието:

 1. Изтеглете ScanFactor приложението от Apple Store или Google Play;
 2. Създайте акаунт.

По време на събитието:

 1. Използвайте приложението, за да сканирате кодовете на посетителите;
 2. Разгледайте данните;
 3. Водете си бележки за всеки кандидат в приложението.

След събитието:

 1. Влезте в scanfactor.com с профила си от лаптоп/компютър;
 2. Разгледайте базата данни, профилите и списъка от проведените срещи;
 3. Експортирайте данните според нуждите си.

Регистрацията за посетители ще бъде отворена скоро и всички участници ще могат предварително  да създадат своя дигитален профил с регистрация.

Заявките за участие на компании са отворени и бележат интерес от компаниите. С JobTiger Wallet може да се възползвате и от летните отстъпки. Заявки за участие за IT Дни на кариерата и Регистрация Дни на кариерата УНСС.

Повече за ScanFactor – тук.

 --- 

How a Data Transfer Innovation Supports the Recruitment Proces

 

For the first time in Bulgaria, JobTiger introduces an in-person career fair with digital data transfer. The innovation will have its premiere at Career Days: IT, Communications and Outsourcing on October 11 in Sofia and after that – during the Career Days: Economy, Finance, Marketing, Human Resources and Customer Service. 

Until now, the usual practice of CV and data collection at career fairs was on paper or via email or company internal systems.

For easy and secure transfer, now the data sharing process will be happening only with a simple QR code and a smartphone. That’s how the visitors’ profiles and all files will be transferred to recruiters in real-time. Everything is happening at the event, the candidate experience is optimized and the possibility to lose a candidate is minimized.

For the company representatives, the application provides new opportunities:

 • With a simple QR scan, you are receiving the full candidate profile. 
 • Collecting a database with contact information. 
 • Digital profiles with photos – an easy way to connect faces and candidates.    
 • The easy arrangement, categorization, and export of data.
 • High security according to all standards.
 • Well-made report and visual results.
 • Acess to the platform with a friendly interface created specifically for career forums.

How is it used by the recruitment professionals? 

 1. Download ScanFactor app from Apple Store or Google Play.
 2. Create your profile.

At the event:

 1. Use the app to scan the visitors' QR codes.
 2. Receive access to their data and profiles.  
 3. Take notes for each candidate.

After the event:

 1. Log in to scanfactor.com with your profile from a laptop or computer.
 2. You can work with the database, candidates’ profiles, and the list of meetings. 
 3. Export the data according to your needs. 

Registration for visitors will be open soon and all participants will be able to pre-create their digital profiles with registration.

Company registration is already open and gaining high interest. Also, with JobTiger Wallet the summer discounts are available. Company participation for IT Career days and Company participation for Economy Career days.

Learn more about ScanFactor – here.

Категории: Общa темa/Other