Обучение и акредитация на фасилитатори по метода LEGO® SERIOUS PLAY® (09-12.05.2022)

Мишел Клостерман идва в София, в периода 09 - 12.05.2022 г., за да проведе четиридневния интензивен курс за подготовка на фасилитатори по метода LEGO® SERIOUS PLAY®. 

Четиридневната сертификационна програмата за фасилитатори предоставя пълен курс на обучение, необходим, за да овладеете всички аспекти на метода LEGO® SERIOUS PLAY® и успешно да прилагате метода в практиката си. Не се изисква допълнително обучение или сертифициране извън тази програма.

LEGO® SERIOUS PLAY® е метод за изследване и справяне с реални проблеми и предизвикателства, в реално време. LSP е научно-базиран процес, който се основава на обширни изследвания от областта на бизнеса, организационното развитие, психологията и обучението. Резултатите и устойчивото въздействие на семинара са пряко обвързани с качеството на фасилитиране, в случая под егидата на The Association of Master Trainers in the LEGO® SERIOUS PLAY® method (https://seriousplay.training/).

4-дневната програма учи участниците на основния процес, техниките за приложение и поддържащите теории. На участниците се предоставя и възможност да проектират персонализиран семинар, използвайки метода. След завършване на основното обучение, фасилитаторите ще могат да проектират и фасилитират работилници с метода LEGO® SERIOUS PLAY®. 4-дневната програма за обучение е "hands-on and minds-on", предлагана в забавна и интензивна атмосфера. Нашият подход е участниците първо да преживеят, а след това да разсъждават върху преживяването.

Програмата за обучение на фасилитатори е насочена към хора със силен интерес към фасилитирането - коучове, психолози, тренери, agile & soft skills trainers, социални работници, учители, университетски преподаватели, педагози, логопеди, т.н. Предишен опит с фасилитиране не е задължителeн.

Програмата е подходяща също така за фасилитатори, ръководители на екипи/проекти, обучители, преподаватели, специалисти по обучение и развитие, консултанти, треньори, преподаватели, изследователи, както и вътрешни обучители. Като част от обучението участниците получават изчерпателно ръководство за фасилитатори и допълнителна документация. Текуща поддръжка също ще бъде предоставена след вашето обучение, за да се гарантира, че ще постигнете успех в проектирането и предоставянето на семинари за крайни потребители и клиенти.

Период на провеждане: 09 - 12.05.2022 г. (понеделник - четвъртък).

Цена: 2,300 евро без ДДС. За ранна регистрация и плащане до 22.04.2022 г.: 1,725 евро без ДДС.

Сайт нa Association of Master Trainers: https://seriousplay.training/

Пълно описание на програмата: https://seriousplay.training/facilitator-training-program/

За Мишел Клостерман: https://www.bricksandbusiness.com/who-we-are.html

Партньор за България "Лърн Валей" ООД. За контакти и въпроси, свързани с обучението: Димитър Стоев, dimitar.stoev@learnvalley.org, +359 889 895 559, www.learnvalley.org