6 начина да надградите корпоративната си идентичност с Международната награда на херцога на Единбург

Като съществен елемент от корпоративната култура и идентичност, социалната отговорност е отражение на целите и ценностите, с които една бизнес организация иска да се идентифицира. Ползите от социални инвестиции са редица - развиване на устойчиви взаимоотношения със служители и клиенти чрез насърчаване на лоялността и ангажираността им, и позитивен имидж. Със своята утвърдена методология в развитието на уменията на младите хора програмата на Международната награда на херцога на Единбург може да е Вашият избор за обществено значима дейност, която да скъси разстоянието между Вашата организация и неформалното образование. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ФИРМЕНАТА КУЛТУРА И ПУБЛИЧНИЯ ИМИДЖ С НАГРАДАТА

За да насърчи съвместната работа между корпорациите и младите хора, екипът на Международната награда на херцога на Единбург разкрива 6 възможности за развитие на персонала чрез инициативи като доброволческа дейност и вътрешни образователни програми:

  • Лицензиране и обучение на служителите - развитие на меки умения, лидерски и менторски качества за Вашите служители чрез дуална програма от теоретично интерактивно обучение и възможност за прилагане на придобитите знания в ролята на ментори на млади хора; 

  • Надграждане на социалния пакет чрез включване на децата на Вашите служители в програмата; 

  • Стажантска програма с Наградата - успешно интегриране на стажантите към вече установения колектив и включването им в социалните дейности на компанията;

  • Тиймбилдинг с кауза -  приключенско пътуване сред природата с Вашия екип, което повишава чувството на принадлежност и екипност

  • Подкрепете училище - Вашата подкрепа ще позволи на учениците от конкретно училище да се включат в програмата на Наградата, а учителите да добият допълнителен инструмент за връзка с младите.

  • Инвестирайте в Приключенско пътуване - преживяване сред природата, по време на което, работейки в малка група, всички участници планират, обучават се и предприемат пътуване в непозната среда. Ще дадете възможност на младежите да работят в екип в една предизвикателна, но безопасна среда сред природата. 

Освен че младите хора внасят своите умения в бизнеса, инвестирането в развитието им позволява да придобият безценни знания за света на работата. Вашата компания може да бъде отговорна за създаването на лидерите на бъдещето.

КАКВО Е НАГРАДАТА?


Международната награда на херцога на Единбург ангажира млади хора между 14 и 24 години в целенасочени дейности към придобиване на знания, разширяване на хоризонти и натрупване на разнообразен опит. Наградата работи повече от 60 години в училища и организации в целия свят. Младежите, вдъхновени от личните си интереси, си поставят предизвикателни цели в четири основни направления: развиване на умения, активна физическа дейност, добороволчество и приключение в природата. С помощта на опитен възрастен в ролята на техен наставник, те постигат целите си, откривайки своята страст и място в света. Структурата за Наградата е съсредоточена върху развитието на характера, отношението и приложими житейски и лични умения.