Експертите по безопасност призовават да не се притъпява вниманието към вируса

Във връзка със заповедта, която влиза в сила от днес, 20 август, от Министерството на здравеопазването уточняват, че условията за работа на определени обекти и организирането на конкретни мероприятия при използването на капацитет до 50%, не са променяни. „И досега те можеха да работят/ да бъдат организирани при използването на до 50% от капацитета на съответното място. Тази възможност е в сила и в момента. Новото от днес е, че същите могат да работят/ да бъдат организирани, използвайки 100% капацитет, ако персоналът и посетителите са или ваксинирани, или преболедували, или предоставят негативен резултат от PCR тест.“

Новата заповед на здравното министерство въвежда организация на работа от разстояние на най-малко 50% от персонала и установяване работно време с променливи граници за всички администрации

 

Работодателите и служителите трябва да останат отговорни! – това коментираха експерти от ЛОТ-КОНСУЛТ по повод новата заповед на Министъра на здравеопазването от 20 август 2021 г.Важно е да не се притъпява вниманието – проблемът с вируса COVID-19 съществува. От голямо значение е да продължим да спазваме засилените мерки за дезинфекция в работните помещения и да поддържаме добра хигиена. Помещенията трябва да се проветряват редовно, а всички работни площи да се дезинфектират с препарат. Необходимо е да продължим да спазваме дистанция и мием редовно ръцете си със сапун. От голямо значение е и носенето на маски в затворени помещения, както и да се избягва струпване на много хора.“

Специалистите са категорични, че работодателите не могат да изискват задължителна ваксинация от служителите и напомнят, че здравето на човек е негова лична отговорност.

От Главна инспекция по труда заявяват пред bTV, че „отказът на работника и служителя да се ваксинират срещу COVID-19 не следва да има за своя правна последица образуване на дисциплинарно производство, както и да бъде възпрепятстван да изпълнява своята работа.“

През последните дни наблюдаваме увеличение на положителни случаи с COVID-19. Това поставя отново въпроса за работа от разстояние, където това е възможно. В заповедта на здравния министър се посочва още, че всички работодатели и органи по назначаване, когато е възможно, следва да организират работния процес в дистанционна форма, допускайки присъствена работа на най-много 50% от служителите.

Експертите по здраве и безопасност припомнят необходимостта  от обръщане на специално внимание на условията, в които служителите работят от вкъщи и повдигат отново все още нерешените въпроси за трудовото законодателство в България. В Кодекса на труда никъде не е регламентирано за чия сметка са допълнителните разходи за преминаване в режим на работа от разстояние.

Работодателят е длъжен да е запознат с работното място, което ще заеме служителят още преди да го изпрати да работи от вкъщи. Честа практика е даден Работодател да накара служителя си да подпише декларация, че работното му място планирано за „хоум офис“ отговаря на здравословните и безопасни условия на труд. „Ако се допусне трудова злополука по време на работа със служителя, този документ няма да го оправдае пред съдебните власти!“ – акцентират от ЛОТ-КОНСУЛТ. Компанията вече повече от година продължава да извършва оценка на риска при работа от разстояние, което е административно задължение на Работодателя. Процесът е  свързан и с измерване на параметрите на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, електробезопасност. Остава въпросът „Кой ще отстрани нередностите, ако такива бъдат установени и ако условията на труд не отговарят на българското законодателство?“.

Категории: COVID-19