ЕЛЕКТРОННОТО ТРУДОВО ДОСИЕ – началото на процеса по оптимизирането на HR Администрацията

 

„Оптимизацията на бизнес процесите е винаги на дневен ред. Вече съществуват подходящи технологии за трансформация и на HR Администрацията, така че администрирането на трудовите правоотношения може да става електронно, законно и сигурно“, казва Савина Динева, Мениджър Бизнес развитие в Sb Accounting & Consulting, една от водещите компании на пазара с решение за Електронно управление на трудови досиета / Sb e-File.

Sb системата за Електронно управление на трудови досиета, включва целия процес от качването на готови документи, през подписването им с квалифициран електронен подпис (КЕП), до връчването им чрез електронна препоръчана поща и цялостното им електронно съхранение. За целта имаме интеграция на корпоративната ни платформа Webtools с доставчика на квалифицирани електронни услуги Евротръст.

Решението Sb E-File значително улеснява процеса на подписване на всякакви документи между работодател и служител, независимо от времето и мястото.  

Новите функционалности на системата позволяват:

  • Качването на масов файл, който съдържа 500 документа от един и същ тип, автоматичното им подписване от страна на работодателяи изпращане към служителите за подпис.
  • Dashboardза управление на документите и следене на техните статуси, активиране на нови служители или деактивиране на напускащите.

Sb E-File позволява допълнително оптимизиране на процесите – автоматични отпуски и служебни бележкиа в най-скоро време служители ще имат възможност сами да качват и изпращат документи до своя работодател“, продължава Савина Динева.

Внедряването на решението Sb E-File отнема по-малко от седмица, а използването му води до оптимизиране на разходите, защото месечната такса е в пъти по-малка от разходите за хартия, печат и доставки с куриер. И това е без да се отчетат допълнителните ползи от оптимизирането на вътрешните процеси, повишеното клиентско изживяване за служителите и тяхната удовлетвореност.