Marketplace в HRIndustry.bg – нова възможност за HR бранша

HR браншът в България се развива и променя активно в последните години. Процес, който се ускори в годината на медицинските и икономически премеждия. Все повече компаниите имат нужда и търсят решения за предизвикателствата пред тях, пътища за подобряване на работата и повишаване на ефективността си. И все повече търсенето на такива решения става онлайн. Светът неминуемо се дигитализира и HR общността в много случаи е водеща сила в този процес. 

За да отговори на нуждите на времето, JobTiger създаде нова възможност за ползвателите на HRIndustry.bg  българския портал за споделяне на информация и опит в областта на управлението и развитието на човешките ресурсиMarketplace е място за споделяне и рекламиране на продукти и услуги в помощ на HR екипите и компаниите в България. Всички публикувани решения са отново разделени в познатите на всички области на HR, за да се улесни търсенето. 

Marketplace започва работа от 17 март и е достъпен за всички, имащи интерес в HR областта. 

Публикуването на продукти и услуги за участници в HR Industry 2021 е безплатно, а всички останали решения се публикуват при цена 50 лева на месец. 

С тази стъпка се постига пълнота на информацията, предоставяна от HRIndustry.bg  статии за споделяне на професионален опит и мнения, новини от HR областта и Marketplace за представяне на актуални продукти, услуги и решения.

Категории: Общa темa/Other