Проучване сред близо 200 български компании дава детайлен поглед за влиянието на кризата с COVID-19

През пролетта на 2020 година компанията Leadership Support проведе свое проучване на тема „Влияние на мерките срещу COVID-19 върху работната продуктивност, управлението на човешки ресурси и организационното развитие на компаниите в България“. В него взеха участие над 200 респонденти от 198 компании с разнообразен профил. Анкетата се проведе изцяло онлайн, а резултатите от нея Leadership Support oбработи, запазвайки пълна анонимност. Респондентите са преобладаващо мениджъри и експерти в областта на човешките ресурси или на други позиции в управленските екипи.

 

Едно от първите неща, които правят впечатление в резултатите от доклада, е оптимизмът както при мениджърите, така и при служителите – близо 70% и от двете групи са абсолютно или по-скоро оптимистично настроени за новосъздалата се ситуация. Основният приоритет на отделите по човешки ресурси е кризисната комуникация, която се фокусира върху изясняване на организирането на работата от вкъщи, здравето на служителите и нови вътрешнофирмени мерки.

 

Друга позитивна новина е, че повече от половината от компаниите приоритизират подпомагането на своите служители. Работата на мениджърите също търпи промени – 71% от тях трябва да адаптират основната си дейност за работа в извънредно положение, а при 30% основната им дейност в този период е отстраняване на оперативни проблеми.

 

„Още със зараждането на кризата заради COVID-19, Leadership Support реши да отдели време и ресурси, за да е в помощ на компаниите в България, и започна публикуването на статии, видеа и други материали със съвети и добри практики. Докладът от нашето голямо проучване е съществена част от тази кампания и се вълнуваме да го споделим с всеки напълно безплатно“, сподели Камен Кънев, Chief Digital Officer в компанията.

 

Докладът на LS-S съдържа подробна статистика от 19 въпроса, сред които и четири отворени, чиито преобладаващи отговори са цитирани анонимно. Те разкриват какви са най-честите стратегии за справяне с изолацията при работата от вкъщи и кои са най-големите притеснения, които вълнуват служителите в компаниите в България.

 

Същото изследване се провежда паралелно и в Германия заедно с партньори на Leadership Support. Така е изготвен и сравнителен анализ на резултатите, който позволява да се направят изводи за влиянието на ситуацията с коронавируса върху компаниите в различни държави.

 

Проучването показва високата способност за адаптация към непредвидени обстоятелства на бизнеса в България: реорганизация на работния процес, преустановяване на срещи на живо, нови обучения за по-голяма ефективност при работа от вкъщи. Въпреки засегната производителност, компаниите работят върху своите планове за „рестарт“ след кризата.

 

Разгледайте пълния доклад, като го свалите от тук: https://ls-s.com/bg/covid-19/results