Увеличава се броят на производствените предприятия, които искат да подобрят условията си на труд

От началото на пандемията само 10 предприятия са поискали удължаване на сроковете във връзка с реализиране на проекти към Фонд „Условия на труд“

Тенденцията категорично е към подобряване на условията на труд, заяви инж. Виолета Добрева, директор на фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика по време на второто издание на видео рубриката „Здраве и безопасност при работа – експертите отговарят.“ Дискусията с въпроси и отговори се провежда всеки месец и е инициатива на ЛОТ-КОНСУЛТ, единствената компания по трудова безопасност в България, която е консултант по безопасност и здраве на Европейската служба за външна дейност (ЕЕАS) в Брюксел и нейните 143 Делегации на ЕС в цял свят.

Провеждана под формата на безплатен уебинар, рубриката отговаря на въпроси, предварително задавани от собственици на компании и експерти в различни бизнес сектори. Фокусът на изданието за месец юни бе да представи различните форми за финансиране, видовете подкрепа и начините, по които тя може да бъде получена от предприятията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Програмата за финансиране към Фонд „Условия на труд“ е единствената национална програма, която е с непрекъснат цикъл и е отворена целогодишно. Кандидатствайки по нея, предприятията могат да подобрят условията на труд на служителите си, както и техническата безопасност на работното оборудване, параметрите на работната среда (напр. микроклимат,  прах, шум, вибрации, осветеност, електробезопасност, пожаробезопасност, санитарно-битови условия и др. Процентното участие от страна на Фонда е 30%, а  максимумът на средствата, за които едно предприятие може да кандидатства, е 100 000 лв. без ДДС. Според инж. Добрева офисите най-често кандидатстват за закупуване на климатици, като се наблюдава все по-голяма активност от страна на производствените предприятия за иницииране на проекти и дейности, които да подобрят условията на труд. Тя подчерта, че от началото на пандемията 10 предприятия са поискали удължаване на сроковете във връзка с реализиране на проекти към Фонда, което е доста малък брой.

Детайлите по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 представи Ралица Рангелова, магистър по право на ЕС и мениджър проекти в ЛОТ-КОНСУЛТ. Максималният  размер на безвъзмездната финансова помощ за микро и малки предприятия е 10 000 лв., а очакваните резултати са компаниите, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата. Средните предприятия могат да получат до 100 000 лв. безвъзмездна финансова помощ на проект, като програмата за кандидатстване все още се обсъжда и предстои да бъде отворена в най-скоро време.

„Здравословните и безопасни условия на труд са ангажимент на работодателя, но са резултат от действията на всички участници в трудовия процес – специалистите по здраве и безопасност, службите по трудова медицина, членовете от комитетите по условия на труд, както и на работещите, тъй като всеки най-добре познава риска на своето работно място и е важно да се стреми към подобряване на условията на труд“ – сподели инж. Добрева в отговор на зададените въпроси в края на рубриката.

Цялото издание може да бъде гледано в официалния YouTube канал на ЛОТ-КОНСУЛТ. Следващото издание на видео рубриката ще се състои в средата на юли, като темата ще бъде обявена предварително на база получените въпроси.

Категории: COVID-19