Колко получават работещите на първа линия срещу COVID-19 в сравнение със средните национални заплати?

Старша медицинска сестра в Словакия получава (включително бонуси) почти колкото средната заплата за страната. Работещите на тази позиция в Чехия печелят с 16% повече на месец от средното за страната.

За сметка на това в Унгария старшите медицински сестри получават значително по-малко от средната заплата. У нас разликата между заплащането на тези служители и средната заплата е само 2 % според Zaplatomer.bg.

Данните са от анализ на Zaplatomer.bg (съвместна услуга на българския пазар от JobTiger.bg и Paylab.com) на заплатите на работещите на първа линия в борбата с COVID-19. В подкрепа на дебата за възнаграждението на тези ключови служители Zaplatomer.bg предлага безплатни доклади за заплати за длъжности в сектори Медицина и социални грижи и Сигурност и защита.

Сред длъжностите на първа линия избрахме да анализираме заплатите на следните позиции: лекар, военнослужещ/войник, полицай, инспектор обществено здраве, старша медицинска сестра, главна медицинска сестра, пожарникар/спасител, парамедик, държавен здравен инспектор, медицинска сестра, здравен асистент, специалист по социална работа, шофьор на линейка, болногледач, санитар.

 

Само лекарите получават повече от средната заплата

Възнаграждението на лекарите е над средните национални заплати в почти всички наблюдавани държави. В някои държави разликите са минимални (България, Румъния, Литва), в други разликата е близо 200% (Словения, Финландия).

Военнослужещите също са сравнително напред в тази класация. Заплатата им е по-висока от средната национална заплата в някои от посочените държави. Въпреки че заплащането на военнослужещите е високо в държави като Словакия и Чехия, в други то не достига дори 80% от средното възнаграждение за страната (Босна и Херцеговина, Сърбия, Словения). В България възнаграждението за тази позиция е колкото средната месечна работна заплата.

Възнаграждението на старшите медицински сестри достига средната национална заплата в повечето държави. Заплащането им малко надвишава средното в Чехия и е равно на него в Естония и Словакия. Дори в западноевропейските държави старшите медицински сестри не получават повече от средната работна заплата.

 

Ниски са заплатите на болногледачи и шофьори на линейки

Пред трудни времена поради пандемията са изправени и клиентите на домовете за възрастни хора, които принадлежат към най-застрашената група от населението. Въпреки това трудът на служителите, полагащи грижи за възрастни хора, е нископлатен, като често заплащането им едва достига половината от средните национални заплати (Естония, Литва, Сърбия, Германия, Италия). Персоналът, полагащ грижи за възрастни хора в Словакия, България, Румъния, Унгария и Финландия, е малко по-добре платен, като заплатата им е в размер на близо 60% от средната работна заплата за страната. От тази гледна точка най-добре платени са полагащите грижи за болни и възрастни хора в Чехия (74% от средната работна заплата за страната).

Сред най-нископлатените позиции са и шофьорите на линейки, чиято заплата е по-ниска от тази на болногледачите в няколко от наблюдаваните страни.

 

 

Безплатни доклади за заплати до края на годината

В Zaplatomer.bg можете да поръчате два вида доклади за заплата:

Доклад за заплата за служители и търсещи работа, който помага на потребителите да разберат каква заплата да очакват на дадена позиция, като в същото време кандидатите за работа получават ценни съвети за това как да преговарят за заплата.

Доклад за заплата за работодатели, който съдържа подробна информация за заплатата и нейните компоненти за избраната позиция. Докладът взема предвид трудовия стаж, региона, размера на компанията и други фактори, които влияят върху възнаграждението. С помощта на този анализ работодателите могат да определят конкурентни заплати за служителите си.

 

Поръчай доклад за заплата

 

И двата вида доклади за всички 15 позиции, посочени по-горе, са достъпни безплатно до края на 2020 г.

Zaplatomer.bg и останалите уебсайтове, които са част от бранда Paylab, предоставят данни от 13 години за средната работна заплата на различни позиции в Централна Европа, Балканите, Прибалтика, както и в целия свят. Така потребителите могат безплатно да сравнят заплатата си онлайн и да получат полезна информация за средните заплати на избрани длъжности.

 

Zaplatomer.bg

Служителите или работодателите, които се интересуват от подробен анализ на заплатите, могат допълнително да поръчат доклад. До края на 2020 г. Zaplatomer.bg ще предоставя безплатно своите данни за 15 длъжности, работещи в условията на COVID-19, така че всеки може да получи достъп до подробните доклади за заплатите. По този начин бихме искали да увеличим информираността за заплатите на служителите, които са от ключово значение в извънредни ситуации, подобни на пандемията COVID-19.