Аутсорсинг с ПОЛИКОНТ - решение за ефективност

Аутсорсингът може да увеличи растежа, производителността и ефективността на бизнеса, да добави по-голяма стойност и да намали разходите, за да се фокусира всяка една компания върху основния си бизнес. Затова изборът на надежден, опитен и коректен аутсорсинг партньор е от голямо значение.

 

Екипът на фирма „С+С Аутоматион“ притежава богати познания и опит, натрупани от решаване на разнородни казуси и успешно реализирани проекти в различни по своя характер организации. Дългогодишната ни практика в областта на изнесеното обслужване на малки, средни и големи компании и спецификата на ежедневната ни работа съдействат за решаване на възникналите казуси в най-кратки срокове.

 

Клиентът ползва всички наши ресурси и компетенции. Освен това ние гарантираме конфиденциалност, като стриктно спазваме изискванията на европейското законодателство по отношение защитата на личните данни (GDPR).

 

Ние предлагаме комплекс от аутсорсинг услуги, които предоставяме самостоятелно или в комбинация. Те се извършват от наши консултанти със средствата на интегрирана система ПОЛИКОНТ.

 

Тя концентрира нашия 30-годишен опит в проектирането, създаването и внедряването на софтуер за автоматизация на бизнес процеси. Създали сме пълнообхватна, мощна и високопроизводителна система, която притежава всички необходими модули и инструменти за обработка на финансово-счетоводните дейности, управлението на човешките ресурси (УЧР) – подбор и назначаване, обработка на документи, изчисление на възнагражденията, експорт на файлове към НАП, НОИ, НСИ и голям набор от справки за целите на управление на организацията.

 

ПОЛИКОНТ обработва информацията, отчитайки общата логика на процесите, взаимовръзката и трансфера на информацията между тях,  възможността тази информация да бъде добре подредена, ясно представена и достоверно анализирана.

С нейна помощ извършваме аутсорсинг услуги по:

- счетоводство;

- управление на човешките ресурси;

- изчисляване на работните заплати;

- администрация и хостване на бази данни.

Повече информация можете да получите на www.polikont.bg.