Служителите на Talent Group се включиха в „Хващам гората“ 2019 – кампания за почистване на лесопарк Борисова градина

„Хващам гората“ е ежегодна доброволческа инициатива за почистване на лесопарк Борисова градина

”Хващам гората“ се проведе за шеста поредна година на 14 април 2019г. в рамките на традиционното Пролетно почистване, организирано от Столична община. В нея се включиха над 30 доброволци, които заедно почистиха огромен периметър от горската част на най-стария и обичан софийски парк „Борисова градина“.

Служителите на Talent Group подкрепиха кампанията и се включиха с доброволен труд и ентусиазъм в почистването, заедно с останалите доброволци, някои от които бяха довели своите деца и домашни любимци. В резултат на кампанията бяха събрани над 200 чувала боклуци, които бяха извозени със съдействието на Столичен инспекторат, а участниците споделиха, че се чувстват изморени, но и удовлетворени и благодарни.

Служителите на Talent Group участваха за пръв път, но с удоволствие споделиха, че биха подкрепили кампанията и занапред и биха се включили заедно и в други доброволчески инициативи. Целта на кампанията в дългосрочен план е от една страна да сформира активна общност от единомислещи и обществено осъзнати хора, за които индивидуалната социална отговорност е жизнено кредо и култура на поведение и на второ място – да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и необходимостта от възпитаване на хигиена на поведение у личността. В тази връзка подкрепата  на социално отговорни компании и персоналното участие на техните служители е крачка напред в тази посока.

 

Повече за Talent Group:

 

Talent Group е консултантска група с 10-годишна практика и ключова роля за развитието на рекрутмънт бизнеса в България! Talent Group се състои от самостоятелно функциониращи консултантски компании, фокусирани върху намирането и привличането на специалисти и мениджъри в различни пазарни сектори и индустрии. Това са Talent Hunter, Sales Scout, Industry Scout и Center Stars./ www.talentgroup.bg