Обучения за веригата за доставки

И тази година Съплай Чейн ЕООД организира серия от семинари и курсове (дневни, вечерни, онлайн) за служители на веригата доставки: Планиране, Производство, Доставки, Складиране, Дистрибуция.

Обученията са с практическа насоченост, с много примери и казуси за решаване и са групирани според нивото на напредналост на курсистите. В курсовете се разглеждат по-задълбочено темите и казусите и даваме малки домашни за упражнение. Семинарите са еднодневни и систематизират и надграждат съответната тема.

В обученията се предлагат:

  • Структуриран подход за въвеждане на ред, проследимост и контрол в производството и доставките.
  • Начини как да подредим  и контролираме склада и да работим като швейцарски часовник дори с нискоквалифициран персонал.
  • Съвети как да се обградим с почтени служители, които бъркат в кацата с мед, но не си облизват пръстите.
  • Превантивни мерки срещу злоупотреби.
  • Насоки как да купуваме, така че винаги да печелим, дори и при инвестиции в ЕРП системи.

Пълните програми и графика на семинарите и курсовете можете да видите тук.

Контакти за записване: Office@supplychain.bg; 0886277735 или в регистрационните форми в сайта www.supplychain.bg.

Краен срок за записване: до 3 (три) дни преди датата на всеки семинар.

Категории: Общa темa/Other