Talent Group отпразнува своята 10-та годишнина на HR Industry 2019 и представи тенденциите в сектора

Престижното събитие събра на едно място професионалистите в HR бранша на 7 Февруари 2019г. в Интерпред - СТЦ София

Talent Group избра да отбележи своята първа кръгла годишнина на най-престижното и очаквано събитие в HR бранша – изложението HR Industry 2019. Talent Group е консултантска група с 10-годишна практика и ключова роля за развитието на рекрутмънт бизнеса в България, състояща се от самостоятелно функциониращи консултантски компании, фокусирани върху намирането и привличането на специалисти и мениджъри в различни пазарни сектори и индустрии. Това са  Talent Hunter, Sales Scout, Industry Scout и Center Stars.

В рамките на семинарната програма, Talent Group представи темата: „Фокусираният секторен подбор – необходимата иновация в пазара на недостиг“. Темата се оказа изключително любопитна за професионалистите в HR бранша, доказателство за което бяха пълната зала и многото въпроси, отправени към презентаторите по време на изложениетo.

Ангел МаджаровGroup Director на Talent Group и Operations Manager в Talent Hunter откри презентацията с анализ на ключови демографски статистики, обуславящи недостига на специалисти в България и открои някои тенденции като предупреждение за необходимостта от качествена промяна в традиционните методи за подбор на специалисти.

В презентацията беше обърнато специално внимание на актуалните „проблеми“ в сектора, сред които разминаването между образованието и практическите умения на кандидатите, „изчезващите“ професии, възникването на т.нар. „нови професии“, технологичния процес и автоматизацията като предизвикателство пред хората в рутинни и административни позиции, несъответствията в заплащането за една и съща позиция, липсата на „готови“ специалисти и др. От Talent Group насочиха вниманието на публиката към необходимостта от своевременна адаптация на сектора към новата реалност, а именно трудов пазар „центриран около кандидата“.

В презентацията си Talent Group разкриха повече за иновативните подходи на работа, които нямат аналог в България, сред които фокусираният секторен подход, тясната специализация на екипите, уникалната методология за откриване и разпознаване на Таланти и др., които вече регистрират положителни резултати при новите условия на трудовия пазар.

Мениджърите на екипи и консултанти в Групата, представиха отделните брандове: Talent Hunter,  Center Stars, Sales Scout и Industry Scout, направиха обзор на актуалното положение в секторите, в които работят, откроиха предизвикателствата и предложиха работещи решения, готови да посрещнат нуждите и изискванията на компаниите и вътрешните HR специалисти.

Като обобщение от Talent Group изтъкнаха ключовите фактори за успешна адаптация на компаниите към новите условия, сред които се откроиха най-вече:

·         Гъвкавостта и  непрекъснатата иновация в бранша като ключово предимство и фактор за успех

·         Взаимният и приемлив компромис като „неутрална територия“, която среща интересите и на двете страни

·         Изработването на стандарти за работа като метод за справяне с проблемите на текучеството и като дългосрочна инвестиция с висока степен на възвръщаемост

·         „Вносът“ на хора като начин за справяне с недостига на специалисти в някои сектори и посрещане на неотложните текущи нужди на компаниите

·         Необходимостта от инвестиции в специализирано обучение на служителите като стратегия за посрещане на дългосрочните нужди в други

Накрая, Talent Group поканиха участниците в изложението на коктейл по повод официалното отбелязване на 10 -годишнината от създаването на първия бранд в Групата. Събитието бе отпразнувано с шампанско, а за гостите имаше специални изненади.

Видео от събитието:

Снимки от събитието можете да разгледате тук - http://bit.ly/2TnGnFY