Очаквана срещу реална заплата – какво да имате предвид при смяна на работата?

 

Според анализ на международния портал за заплати Paylab хората, които за първи път навлизат на пазара на труда имат най-амбициозни очаквания по отношение на техните заплати. Колкото повече се увеличава възрастта на кандидатите за работа, толкова по-близки до реалността са очакванията им за заплата. Освен това с нарастване на възрастта по-често се подценява потенциалната заплата за позиция, на която липсва предишен опит. Най-амбициозните очаквания за заплата могат да се видят при служители на възраст под 24 години. Поколението Z – това са завършващите образованието си в момента и навлизащите за първи път на пазара на труда – очакват заплата, която е средно с около 9 % по-висока от реалните заплати в тази възрастова група.

Paylab анализира 73,093 очаквани заплати за всички възрастови групи в 12 европейски държави. Като цяло хората под 35 години най-често търсят информация за заплати за позиции, на които нямат опит. Това е свързано и с факта, че милениалите възприемат кариерата си като по-динамична в сравнение с предходните поколения и желаят да опитат различни роли на работното място.

 

Липсата на опит на дадена позиция не винаги е препятствие

Началото на годината се свързва с различни предизвикателства, включително желанието за промяна в кариерата, което може да доведе до нов професионален опит. Някои служители биха искали да направят радикална промяна на длъжността си и да опитат късмета си на нова позиция, на която все още нямат опит. Те могат да определят очакваната си заплата с помощта на услугата на Zaplatomer, която им позволява да сравнят очакванията си с реалната заплата за дадената позиция.  

Липсата на опит на дадена позиция не винаги трябва да представлява препятствие. Често е достатъчно да притежавате необходимите умения, като например чужд език или комуникативност. Поради нарастващия недостиг на работна ръка на пазара на труда, работодателите намаляват високите си очаквания. Днес много компании могат да осигурят вътрешно обучение за конкретни длъжности, както и необходимата подкрепа и помощ при смяна на работата.

 

Как да разберете каква е заплатата за дадена позиция, ако нямате опит?

Zaplatomer.bg предлага онлайн услуга, която позволява на хората на пазара на труда да разберат каква е средната заплата за дадена позиция дори и да нямат опит. След като изберат желаната позиция, потребителите могат да изберат опцията за Трудов стаж „Не съм работил на тази позиция“. Когато попълват въпросника, потребителите могат да посочат очакваната заплата и да я сравнят с действителността. Въведените данни за очаквани заплати не оказват влияние на крайното изчисляване на заплатите, които потребителите виждат на сайта. Данните, показани на сайта съдържат само реалните заплати на служители с опит.

 

Какво да имате предвид, когато преговаряте за заплата за позиция, на която нямате опит?

 

 

Важно е да знаете каква е стойността на пазара на труда на определена длъжност не само когато разговаряте с мениджър човешки ресурси на интервю за работа, но и при планирането на личните си финанси.

Представата на кандидатите за заплата за позицията, която обмислят често се различава от реалните цифри. В много области очакванията понякога са или твърде високи, или твърде ниски. Необходимо е да се има предвид, че средната работна заплата за дадена позиция се генерира от данните на служители както с по-малко, така и с повече опит от различни по размер и насоченост компании. Определената по този начин средна заплата има само информативна цел. На интервюто за работа е необходимо също да попитате за аспектите, които могат да повлияят на крайния ви доход или дори да намалят някои от съществуващите ви разходи. Подготвили сме шест неща, които трябва да имате предвид.

Ако имате нужда от детайлна справка за заплатата за дадена позиция, след като попълните данните за заплатата в Zaplatomer.bg, сайтът предлага покупка на по-подробен анализ, който ви позволява да видите разликите в заплатата в зависимост от опита и образованието. 

 

1) Работно време (работни смени, извънреден труд, нощен труд, работа през уикенда)

По време на интервюто не забравяйте да попитате какво е работното време, за което е договорена основната заплата и дали работодателят заплаща извънреден труд. Добре е да знаете предварително каква част от работното време се състои от нощни смени или работа в почивни дни защото за такъв тип работа се заплаща допълнително.

 

2) Използване на фирмени активи за лични цели

Най-често те включват служебен телефон, компютър или кола. Понякога това може да включва възможността да се използват помещенията на фирмата или техническите съоръжения на компанията. Възможна е покупка на бракувани материали на изгодна цена. Много работодатели предлагат различни отстъпки на служителите за собствените си продукти и услуги.

 

3) Служебни командировки

Ако сте командировани от вашия работодател, ви се полагат пътни или дневни пари. Така се покриват разходите за транспорт, храна и настаняване. При командировки в чужбина дневните пари могат да бъдат по-привлекателни от финансова гледна точка.

 

4) Допълнителни придобивки, предлагани от работодателя

Най-честа придобивка е променливия компонент на заплатата. Попитайте за финансовите придобивки предлагани от работодателя и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да ги получите, например месечни бонуси, 13-та заплата или годишни бонуси. Компаниите обикновено дават бонуси на служители, които подобряват качеството, намаляват разходите на компанията, създават иновации, препоръчват нови и талантливи служители, придобиват нови клиенти или постигат повече от поставените цели. Полезно е и ако служителят действа като посланик на фирмената култура.

Следващата таблица показва броя на служителите, които получават бонуси в изброените държави. Страните, в които тази придобивка е най-често срещана са Чехия, Словакия и Словения.

 

 

5) Каква е отговорността на работното място

Основното правило, което е в сила за интервютата за работа е, че за заплатата трябва да се говори само след като другата страна ви е запознала с всички ваши задължения и отговорности. Особено в по-малките компании се случва да се натрупат длъжности, което означава, че редица работни места се сливат в една позиция. В зависимост от степента и размера на отговорността можете да оцените степента и количеството на стрес, свързано с нея.

 

6) Размер на заплатата след успешно преминаване на изпитателния период

Ако започвате работа на нова позиция без предишен опит, работодателят няма гаранция, че сте точният служител за длъжността. Ето защо е логично да се съгласите на компромис и да приемете първоначална заплата, която може да бъде увеличена до желаното ниво след пробния период. По този начин и двете страни са доволни. На мениджърски позиции изпитателният период може да бъде по-дълъг от обичайното. По време на интервюто попитайте за възможността за увеличаване на заплатата след успешното му приключване. Можете също така да поискате включването на промяната на заплатата в трудовия договор.