Университетската диплома води до значително увеличение на заплатата

 

Според международния портал Paylab.com университетското образование се отплаща. Анализът показва, че образователното равнище е ключов фактор, който влияе върху заплатата и нейния ръст по време на целия живот. Служителите с висше образование печелят с до 50% повече от средната месечна заплата на тези със средно образование. Заплащането нараства с увеличаване на възрастта на служителите. Ако вземем предвид доходите през целия живот, разликата между възнаграждението на завършилите висше и завършилите средно образование никога не намалява.

Образователното равнище влияе значително върху жизнения стандарт. Сред изследваните държави най-голяма добавена стойност има университетската диплома в Унгария, където служителите с висше образование печелят средно месечно с до 69% повече от тези със средно. От друга страна, най-ниските възнаграждения, свързани с образованието, са в България и Словакия, където завършилите висше образование получават с малко над една трета повече от хората без висше образование. Данните за България са събрани чрез портала Zaplatomer.bg.

 

 

Висшето образование води до по-динамичен растеж на заплатата

Разликите в заплатите на служителите с различно образователно равнище се виждат от самото началото на кариерата. Във възрастовата група 17-24 години служител с висше образование в изследваните страни печели средно с 34% повече от този със средно образование.

Разликата в заплащането се увеличава с възрастта, тъй като заплатите на завършилите висше образование нарастват по-динамично. Във възрастовата група 35-44 години тази разлика е значителна – в изследваните държави висшистите имат силен старт в сравнение със завършващите средно образование – с до 73% и до 83% във възрастовата група 45-54 години.

Заплатата, която получават служителите с университетска диплома през цялата им кариера не може да бъде сравнявана с общия доход на служителите със средно образование.

Графика „Увеличение на заплатата“: Разликата в заплащането в зависимост от полученото образование е налице във всяка възрастова група и най-вече от 45 до 54 години. В някои страни служителите, завършили висше образование на тази възраст печелят средно два пъти повече от служителите със средно образование.

 

Заплатите на висшистите нарастват по-динамично през цялата им кариера

Висшистите могат да очакват по-значителни увеличения на заплатите до 45-годишна възраст. При завършилите средно образование периодът с най-голям шанс за по-добро заплащане е по-кратък - само до 35-годишна възраст. Следователно възрастовата граница за увеличаване на заплатата е по-висока при завършилите висше образование в сравнение с тези със средно.

На практика това означава, че докато при служителите със средно образование растежът на заплатите се забавя до 35-годишна възраст, заплатите на завършилите висше образование не само продължават да растат, но са и много по-високи.

Тенденцията на вариации в растежа на възнаграждението в зависимост от образователното равнище е забелязана от Paylab.com във всички наблюдавани държави, където компанията управлява локални платформи за сравнение на заплатите.

Графика „Прогресия на доходите“: Графиките анализират прогресията на доходите според текущата възраст на служителите. Това не означава, че със сигурност заплатите на по-възрастните служители намаляват. Заплатите биха могли да нарастват с течение на времето, но когато сравняваме увеличенията с текущите доходи на по-младите служители, те ще бъдат по-ниски, защото след определена възраст заплатите се променят по-малко динамично.

 

 

 

 

За Paylab

Paylab.com е основан през септември 2015 г. и управлява 16 локални портала за сравнение на заплати като използва идентична методология за събиране на данни предимно в Централна, Южна и Северна Европа. Платформата също така предоставя на хора от цял свят възможност да сравнят заплатата си на Paylab.com.

Paylab е анализирал данни за заплати, получени през последните 12 месеца чрез локални платформи за сравнение на заплати: Босна и Херцеговина - Plata.ba,  Чехия - Platy.cz, Хърватия - MojaPlaca.hr, Естония - Palgad.ee, Финландия - Palkkadata.fi, Сърбия - InfoPlate.rs, Словакия - Platy.sk, Унгария - Fizetesek.hu, Полша - PensjoMetr.pl, Словения - Placa.si, Литва - Manoalga.lt, Латвия - Algas.lv, България - Zaplatomer.bg