На 12 и 13 април Луковит се превърна в център за споделяне на добри HR и бизнес практики!

Третото издание на Business Leaders and HR Meetup събра на едно място над 30 управители и собственици на компании в различни бизнес сектори и HR специалисти от цялата страна. Двете теми, фокус на срещата, бяха: "Подборът на персонал през 2018 година" и "Технологизация и хуманизация на HR".

Водени от убеждението, че споделеният опит е полезен за бизнес климата, провеждаме Business Leaders and HR Meetup вече трета поредна година. Тези срещи между собственици, управители и HR специалисти особено допринасят за сближаване на гледните им точки и уеднаквяване на представите и разбиранията им за предизвикателствата и възможностите, които стоят пред бизнесите в съвременния свят.

Основната идея на BLHRM е да се разглеждат целите на съвременния бизнес и предизвикателствата, пред които се изправя ежедневно всеки мениджър или HR специалист. В рамките на двата дни, участниците имаха възможност да споделят опит, да създадат нови бизнес контакти, да чуят различните гледни точки, както и да обсъждат различни проблеми в неформална и приятелска среда. 

Панелисти на събитието бяха: Елена Маринова, президент на Musala Soft; Николай Божилов, изпълнителен директор на Unimasters Logistics; Георги Узунов, General Manager за Източна Европа на Sitel; Радомир Чолаков, изпълнителен директор на Каолин; Венислав Йотов, мениджър за България и Румъния на Colonnade;  Александър Йовчев, упралвяващ директор на Proxiad Bulgaria; Георги Бачев, управляващ директор на PFSWeb за България и Светлозар Петров, управител на JobTiger.

Първата дискусия касаеше тенденциите в подбора на персонал. Бизнес лидерите и HR специалистите обмениха мнения и дискутираха по основните въпроси като: Промени ли се нещо през последните години: обяви, методи, време, участници? Замести ли Employer Branding усилията по привличане/подбор на персонал? Дойде ли времето за персонал от чужбина и има ли други решения (например по-интензивни обучителни и въвеждащи програми) и др.?

Във втората част от дискусията се обсъждиха теми, свързани с технологизацията и хуманизацията на сферата на човешките ресурси. Кои са най-често използваните технологии в HR – България и световните тенденции? Как по-пълното удовлетворяване на нуждите на работниците и служителите се съчетава с технологиите? Има ли интегрирани решения? Ще изместят ли автоматизираните системи обикновените работници – кога, как, в кои сфери и защо, и какво това би означавало за трудовия пазар и за обществото и света като цяло.

Business Leaders and HR Meetup се организира от компанията за компексни HR услуги JobTiger.