БАУХ инициира връзка между бизнеса и потенциални стажанти в HR-а

Да си спомним за годините, в които бяхме студенти и търсехме стажове, за да натрупаме корпоративен опит. Знаехме, че стажът е осъзната инвестиция в професионалното бъдеще и първа възможност да докоснем избраната от нас професия. Затова активно посещавахме фирмени презентации в университета, обръщахме се към студентските организации, преподавателите също помагаха за референции. Трудно беше да попаднем на подходящото място, когато никой не знаеше на какво сме способни - дори самите ние.

Е, днес нещата не са се променили много - макар завършващите студенти да намаляват, а компаниите на пазара да растат. Ниските нива на безработица и конкурентният пазар на труда в България също затрудняват намирането на стажанти в организациите. Сега БАУХ дава възможност за връзка на студентите с бизнеса. До 10 март можете да изпращате на асоциацията своите обяви за отворени позиции по стажове в областта на управлението на човешки ресурси, а те от своя страна ще запознаят с тях всички студенти в HR-специалности в София, Пловдив, Варна, Свищов и Велико Търново.

Дайте възможност на младите хора да придобият професионален опит и да изпитат натрупаните академични знания. Тъй като стажът е структуриран модел за придобиване на знания, умения и трудови навици в реална работна атмосфера, това позволява да формирате и потенциални ваши служители, които сте се уверили, че пасват на корпоративната ви култура.

По време на стаж целта на студента е да научи повече за професионалните си интереси и да получи ценни познания и опит в дадена област. В рамките на стажантската програма стажантът работи като всеки друг служител, но целта му е да бъде наставляван, наблюдаван и обучаван. Чрез стажовете потенциалните бъдещи служители се докосват до вашия свят и формират представа какво е необходимо за задържане на работа при вас. А най-добрите вероятно ще затворят отворени позиции, като не губите ценно време за нов подбор и въвеждане на нов служител. 

Погледнете на стажантските позиции като на инвестиция в развитието на собствени кадри и изпратете планираните от вас стажове в областта на управление на човешките ресурси. В случай че стажантските ви програми стартират не по-рано от месец април, попълнете прикачената форма (http://dox.bg/files/dw?a=6b1457211eи я върнете до 10 март на e-mail адрес bapm@bapm.bg.