Тренировъчен ден

 

Занимавам се с бизнес обучения на възрастни от 2010 година. Последните 5 години имам силен личен и професионален интерес в областта на форматите за превенция и справяне със стреса на работното място, базирани на йога и майндфулнес.

От миналата година поради различни поръчки продължавам да доставям и стандартни „тренинги“ - за комуникативни умения, работа в екип, мениджмънт и прочие ключови теми.

Почти 2 десетилетия след утвърждаване на обученията за развитие на екипни умения в страната продължавам да откривам липса на базисно разбиране за последователността на ученето при възрастни в организациите. По-долу ще се опитам да маркирам част от тази база. Отегчените лица могат да задвижат екрана още сега – нетърпението не трябва да бъде на всяка цена.

 

УЧЕНЕТО Е ПРОЦЕС.

 

ПРОЦЕС НА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ.

 

ПРИДОБИВАНЕТО НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СЕ ТЕСТВА В ЛАБОРАТОРНА СРЕДА – ОБУЧИТЕЛНАТА ЗАЛА.

 

ТЕСТВАНЕТО“ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ В НИСКОРИСКОВА СРЕДА – УДОМА, С ПРИЯТЕЛИ И Т.Н.

 

ПРИДОБИВАНЕТО НА УСТОЙЧИВОСТ НА ДАДЕН НАВИК ГАРАНТИРА УСПЕШНОТО МУ ПРИЛАГАНЕ В РАБОТАТА.

 

За да придобием определени знания и умения, имаме нужда от същите в различно съотношение. Затова изпълнителят може да запише, че това съотношение по време на тренинга ще бъде 50:50, 60:40, 70:30 и т.н.

 

Най-простият критерий за измерване на тези дялове е времето – колко време от обучението ще бъде отделено за придобиване на знания и колко време е практическата част (уменията). Разбира се, много често обучаемите вярват, че „това си го знаят“ и спокойно могат да го прескочат. Степента, в която треньорът е подготвен, определя дали това ще се случи или не.

 

Преподаването на една тема често обуславя участниците да имат вече определени знания и умения, за да надградят. Няма как да формираме умения за справяне с конфликтни ситуации, без да имаме тренинг за комуникация, при това със следните акценти:

 

  • Видове комуникация

  • Как и кога да ги прилагаме

  • Препятствия пред ефективната комуникация

  • Слушане – защо е нужно и как да слушаме

  • Активно слушане – какво е и как слушаме наистина активно

  • Задаване на въпроси – видове въпроси, как да питаме, кога

  • Обратна връзка – какво представлява, защо е нужна, кога да я даваме, как да получаваме обратна връзка и т.н.

 

Невъзможно е да решаваме конфликтите в екипа и без да сме наясно със стадиите от развитието на един екип, кой кое в екипа и прочие ключови подтеми и от тази тема.

 

Знанията, които придобиват обучаемите, могат да бъдат под форма на лекционна част, презентация, история и т.н.

Уменията се формират чрез активности – ролеви игри, симулации и т.н.

Важна част от инструментариума на един тренинг е дискусията особено след активностите. Тя идентифицира опита на групата и носи добавена стойност към процеса по преосмисляне на стереотипите на участниците и формиране на персонални „техники“ и решения.

 

Нарушаването на последователността във формирането на ключови знания и умения е в ущърб на всяка от страните – и обучаеми, и обучители.

И говори за незрялост.

Пак на всяка от страните.

Освен ако резултатите не се осмислят.

Никой не става хирург преди да мине задължителен 6-годишен курс по обща медицина.

Никой не става лидер преди да е бил редовен член на екип.

 

Както твърдят будистите:

„Не бъркайте разбирането с осъзнаването. И осъзнаването с освобождаването“

(Согиал Ринпоче, “Тибетска книга за живота и смъртта“)

 

Албена Паралингова,

Професионален бизнес треньор,

Период на придобиване на професионална квалификация – януари 2011 – февруари 2012 г.

 

Заб. Използваният кадър е от филма „Тренировъчен ден“ с Дензъл Уошингтън и Итън Хоук.

 

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!