Да си тръгна или да остана?

ДА СИ ТРЪГНА ИЛИ ДА ОСТАНА?

/Should I stay or should I go/

Спомняте ли си този въпрос от песничката на пънк-бандата „Clash?

Известно е, че повечето от половината новоназначени служители се колебаят за правилността на избора си. Между другото, компаниите се колебаят също. Следователно и за двете страни е важен процесът за „доказване на подходящност“, без значение как се определя във фирмените практики – въвеждащо обучение, онбординг, Employee’s First Days и др.

В много от компаниите има специални процедури и правила за организация, контрол и отчитане на този въвеждащ период от работата на служителите. Те включват различни елементи на посрещане, настаняване, техническа осигуреност, социализация, работно обкръжение и обучителни активности. Често за това се използват стандаритизирани чек-листи, които са елемент от личното досие на служителите.

Препоръчвам подобна „организация“ да направи и новоназначения служител. Той трябва за определено време да получи „доказателства“ за очакванията си и за поетите от компанията обещания на интервюто за работа. Често, кандидатите на въпроса: „Колко време Ви е необходимо, за да се убедите, че изборът Ви на работодател е правилен?“ определяха първата седмица като такъв период. Време, достатъчно и за двете страни да покажат „добрите си лица“ и да не успеят да „прикрият капаните“.

Вижте по-долу примерен чек-лист/дневник на хипотетичен служител за първите дни от постъпването му на работа. Можете да актуализирате констатациите, но тези/такива случки, трябва да са в този времеви период. Може да ги отложите за по-късно, но тогава колебанията и несигурността се засилват….и за двете страни.

 

Ден 1 /  Първи час         Прекарвам го в очакване в залата за срещи. Никой нищо не казва…

Ден 1/  Първите 2 часа   Продължавам да съм сам в залата за срещи, но ми поднесоха вода и кафе. Май огледалото на стената е двойно…

Ден 1/  Първите 3 часа  Представиха ми за подпис трудов договор, длъжностна характеристика и други документи, като оставиха и екземпляр за мен.

Ден 1/  Първите 4 часа  Проведоха ми инструктаж за безопасност и здраве при работа. Накараха ме да се подпиша в някаква папка.

Ден 1/  Първите 5 часа  Показаха ми работното място, кафе машината и апарата за вода, гардеробите, столовата и тоалетната. Обясниха ми в кои помещения нямам право да влизам.

Ден 1/  Първите 6 часа  Говориха ми за етичен код за поведение в компанията, правила за носене на ежедневно и работно облекло. Дадоха ми някаква листовка с думи, които не трябва да употребявам…

Ден 1/  Първите 7 часа  Представиха ме на колегите, на моя Шеф, а той - на неговия Шеф. Последният ми се видя разбран, защото ми обяснява половин час историята на компанията и разни примери за успели служители….

Ден 1/  Последен час     Оставиха ме сам на работното ми място. Дадоха ми да чета правилници за трудов ред, разни вътрешни правила и други документи. Справих се – не са много…

Ден 2/ Предиобед         Колегите ме посрещнаха с усмивка.

Ден 2/ Предиобед         Някой ми обясни притеснено, че служебният компютър и бюрото ми ще пристигнат след две седмици. До тогава ще седя до колегата…

Ден 2/ Предиобед        Някой дойде и ми каза:„Аз съм твой ментор за първите два месеца. Можеш да ме посещаваш в стая 203, да ми се обаждаш или да пишеш мейли, когато имаш въпроси. Когато ми трябваш – знам къде да те намеря. Повярвах му – излъчваше доверие…

Ден 2/ Предиобед        Някой дойде, тупна ми четири дебели папки с документи, две CD-та за самообучение и ръководството за потребителя на търговския софтуер и ми каза: „Прегледай ги – ще ти помогнат да се представиш добре!“

Ден 2/ Предиобед        Колегата, до когото седях ми каза: „Само гледай аз какво и как правя и ти гарантирам, че ще станеш перфектен служител.“ Седях и гледах…

Ден 2/ Следобед          Шефът ми дойде до бюрото и ме попита как се чувствам с усмивка. Тук много се усмихват…

Ден 2/ Следобед         Един колега ми каза, че Шефът прекарва насаме половин час с русата колежка от бюрото до вратата. Хм…

Ден 2/ Следобед         Някой дойде и ми обясни как се изчисляват заплатите, кога и как се изплащат и какви бонуси мога да получа. Аз още не съм започнал да работя, пък…

Ден 3/ Предиобед       Колегите пак ме посрещнаха с усмивка. Този път бяха сложили и кабъри на стола ми. И аз се смях…

Ден 3/ Предиобед       Менторът ми постави няколко задачки. Не бяха трудни…

Ден 3/ Предиобед       Шефът го видя и му се сопна: „До кога ще го дондуркаме? Да се оправя сам. Това не е училище, тук правим бизнес!. Сконфузих се…

Ден 3/ Следобед         Менторът ме повика да го информирам за изпълнението на задачите от сутринта. Похвали ме, но спомена, че с втората бих могъл да се справя по-бързо.

Ден 3/ Следобед         Колегите ме поканиха на по бира след работа - било традиция в сряда. Предупредиха ме, че всеки плаща сметката си. Тук не дават и да почерпя…

Ден 4/ Предиобед       Някой ми обясни, че за срока на изпитване ще получавам 80% от заплатата по договор – такава била практиката. Те още не са започнали да ми плащат, пък…

Ден 4/ Следобед        От HR отдела ми обясниха, че в следващия вторник ще има обучение за новоназначени служители от 10:00 до 12:30 часа. Намало нужда да се подготвям специално…

Ден 5/ Предиобед        Днес колегата ми благодари, защото му помогнах да изработи справка с обяснителна записка, която съм правил в предишната работа. Зарадвах се…

Ден 5/ Следобед          С Шефа и ментора проведохме събеседване за това как е преминала първата седмица. Похвалиха ме, но предупредиха, че следващата седмица ще е натоварена за мен…

Ден 6 - почивен           Мисля… Да бягам или да оставам?!

 

Остави коментар

Коментари (1)

  • Христо Стоянов
    преди 7 години
    Почти идеалният случай.Надявам се, че ще има и втора статия - с един от реалните случаи.