Психичното здраве на служителите остава водеща тенденция в условията на труд

На 28 април всяка година Международната организация на труда отбелязва Световния ден за безопасност и здраве при работа, като се фокусира върху актуална тема, свързана с безопасността и здравето при работа. Тази година акцентът е върху изследването на въздействието на изменението на климата върху безопасността и здравето при работа. Променящите се метеорологични модели имат значително въздействие върху света на труда, особено върху безопасността и здравето на служителите. Сред професионалните рискове, повишени вследствие на изменението на климата, са топлинен стрес, ултравиолетово лъчение, замърсяване на въздуха, големи промишлени аварии, екстремни метеорологични явления, увеличаване на болестите и повишено излагане на химикали. Наред с това секторът на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) продължава да се развива под влиянието на съчетание от текущи тенденции и възникващи предизвикателства. От съществено значение е организациите да останат фокусирани и активни в справянето с тези тенденции, за да гарантират благополучието на служителите си.

Последиците от пандемията с COVID-19 продължават да се усещат във всички сфери на живота, включително работната среда, където психическото здраве се превърна в основен проблем. Повишеният стрес доведе до възникването на нови предизвикателства, които предизвикаха увеличаване на психическите проблеми като тревожност, депресия и прегаряне (бърнаут). Работодателите все повече осъзнават значението на подкрепата за психично благополучие на служителите.

Наблюдава се насочване към подобряване на ресурсите за ментално здраве и премахване на стигмата около търсенето на помощ при психологически проблеми. От предлагане на консултации до въвеждане на програми за управление на стреса, компаниите предприемат активни стъпки за създаване на ментално стабилна работна среда. През 2024 година се наблюдава повече фокус за насърчаване на психологическата устойчивост и намаляване на стресовите фактори на работното място.

Интегриране на устойчивост в практиките по ЗБУТ

Неотложната необходимост от устойчивост се превръща в сериозна част от  на бизнес процесите, включително в здравословните и безопасни условия на труд. Компаниите осъзнават, че устойчивостта и безопасността на работното място не са взаимно изключващи се, а по-скоро взаимно свързани елементи на отговорното корпоративно управление. Без значение дали става въпрос за минимизиране на околните влияния или гарантиране на благополучието на служителите, инициативите за устойчивост оказват влияние върху благоприятните условия на труд.

Експертите по безопасност и здраве при работа играят ключова роля в управлението на тези процеси, насърчавайки стратегии, които осигуряват икономическа, социална и екологична устойчивост. Това включва оценка на потенциалните здравни рискове, свързани със зелените технологии, въвеждане на безопасни протоколи за екологично ориентирани инициативи и насърчаване на култура на устойчивост в работната среда. Чрез съвместяване на целите за ЗБУТ с целите за устойчивост, организациите могат да постигнат холистично управление на риска, като в същото време обръщат внимание и на опазването на околната среда.

Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване

Експертите на ЛОТ-КОНСУЛТ и през тази година работят по оценка на безопасността и обучение на служителите в над 150-те делегации на ЕС и трансферират своята експертиза на 6 континента и обратно в България. Те посочват, че разнообразието, равнопоставеността и приобщаването, които се превръщат в основополагащи приоритети за съвременните организации, се разширяват и в областта на здравословните и безопасни условия на труд. В голяма степен те са свързани с уникалните проблеми, пред които са изправени маргинализираните членове на обществото или работното място. Експертите по здраве и безопасност при работа ги включват все повече в предписанията си.  Чрез включване на различни инициативи  те целят да помогнат на тези групи да се чувстват чути, уважавани и в безопасност на работното си място.

Следвайки тези тенденции и съчетавайки своите 30-годишни традиции с иновативни решения, българската компания цели да осигури на бизнеса не само пълно съответствие със законовите изисквания, но и работещи механизми за устойчивост и надеждност. В рамките на усилията си за споделяне на най-добри практики, ЛОТ-КОНСУЛТ ще участва с две устни презентации и един постер на предстоящия международен конгрес по професионално здраве, които, в конкуренция с публикации от целия свят, бяха селектирани и станаха част от програмата на форума. Конгресът се организира от Международната комисия по трудово здраве (ICOH) в Маракеш, Мароко, от 28 април до 3 май. Темата на конгреса е Enhancing occupational health research and practices. Closing the gaps.

Категории: Общa темa/Other
Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!