Kариерa в обществото на XXI век

 

Светът се променя прекалено бързо и технологиите се развиват с бясна скорост, прогнозите стават все по-сложни, а всички трябва да учим и да придобиваме знания и умения, които да ни служат за по-добра професионална реализация и лично благоденствие в неясното бъдеще. Задачата да подкрепим децата и да ги насочим професионално става все по-комплексна. Вече не можем да си говорим с тях само за това какви искат да станат, далеч по-важно е да им помогнем да изградят социални умения, които ще им служат през целия живот.

 

Все по-важна част ще заемат инициативите, насочени към развитие на умения за заетост и в частност тези насочени към личностното и професионално развитие, образование на възрастни и социално включване чрез иновативни методи на обучение. Ключово е да се подобрява информираността на всички заинтересовани страни – експерти, кариерни специалисти, работодатели, учители, родители – за новостите и тенденциите, които неизменно ще дадат отражение върху професиите, света на труда и да подготвим младите хора по-добре за бъдещето.

 

През 1970 г. в книгата си "Шок от бъдещето" футуристът Алвин Тофлър предвижда: "Неграмотните през 21 век няма да са тези, които не могат да четат и да пишат, а онези, които не могат да учат, да забравят наученото и да учат наново." Днес, 45 години по-късно, бъдещето, за което той говори, е вече факт, а четвъртата индустриална революция беше основната тема на 46-тия Световен икономически форум в Давос, проведен през февруари 2016. Изследването "The Future of Jobs", представено там, прогнозира, че роботите ще изземат работните места, които изискват рутинни и чиновнически умения, както и обработването на големи количества данни.

 

Добрата новина е, че нашите най-човешки качества ще ни помогнат да запазим работата си. У служителите си работодателите ще търсят ключови умения като способност за решаване на сложни проблеми, критично мислене, творческо мислене, сътрудничество, емоционална интелигентност и емпатия, които не са присъщи на машините. От професионална гледна точка добра реализация ще имат специалистите в STEM областите (наука, технологии, инженерство и математика), защото в тях ще се генерират най-много нови работни места.

 

България е една от държавите в Европа, които са най-застрашени от демографски проблеми и липса на квалифицирани специалисти в тези области. У нас според данните на рейтинговата система на Министерство на образованието и науката (www.rsvu.mon.bg) през миналата учебна година едва 26% от студентите са се обучавали в STEM специалности. За сметка на това, близо 1/2 от студентите са учили Социални, стопански и правни науки. Разбира се, в това няма нищо лошо, доколкото пазарът има нужда от подобни специалисти. Проблемът е, че близо половината от завършилите висше образование през последните 5 години работят на позиции, които не изискват тяхната квалификация. Т.е. много важно е младите хора и родителите им да следят тенденциите в търсенето на специалисти и добре да проучват възможностите за реализация в професионалните направления, които ги интересуват.

 

Все по-важно ще бъде да учим бързо, да бъдем гъвкави и да мислим в перспектива, тъй като 2/3 от децата ни, които са в началните училища, ще имат професии, които все още не съществуват. Все по-малко важно е да бъдеш пълен отличник, далеч по-ценно е да спортуваш за удоволствие, за да се научиш да се бориш и да работиш в екип. Посещаването на различни забавни извънкласни дейности, които практически представят на децата наученото в училище повишава мотивацията за учене и развива ключови умения като емоционална интелигентност, критично и творческо мислене. Важното е да слушаме децата си и да ги подкрепяме в  техните често странни желания.

 

 

 

Категории: Общa темa/Other
Остави коментар

Коментари (1)

  • Христо Стоянов
    преди 7 години
    Необходимо е трайно осъзнаем, че без кариерно ориентиране и кариерно консултиране от подготвени професионалисти няма оптимистична перспектива пред обществото/държавата.