Международна конференция за предизвикателствата пред безопасността на зелените работни места се проведе за първи път в България

Международната конференция "Безопасност и здраве при работа в среда на зелени работни места с чувствителен подход към климатичните промени" се проведе в София. Подобен форум се провежда за първи път в България. На събитието беше представен международния проект SAFESENSE+, който привлече вниманието на експерти от различни сектори и представители на областта на здраве и безопасност при работа.

Проектът обединява организации от България, Италия, Испания, Гърция, Кипър и Турция и беше повод за организирането на събитието. Бяха представени продуктите, създадени от консорциума, с цел да отговорят на предизвикателствата пред предприятията, свързани с безопасността при работа на зелени работни места и прехода към зелена икономика. На преден план се откроиха създадените обучителни модули и електронна среда за обучение, които да помогнат на бизнеса, да се справи с тези предизвикателства. Създадена е и електронна книга в помощ на изработването на политики в сектора и адаптиране на съдържанието към различни бизнес обстоятелства.

Във втората част на форума бе проведена дискусия на тема “Зелена икономика, дигитализация и безопасни и здравословни условия на труд”. В нея участие взеха инж. Виолета Добрева, директор на фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика, д-р Мария Титопулу, зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ, проф. Жени Стайкова, дмн, преподавател в МУ-София, адв. Асен Велинов, старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори” и инж. Стефан Барбоса, изпълнителен директор на Frareg - Италия. Модератор на събитието бе Марио Каменов, мениджър проекти в ЛОТ-КОНСУЛТ.

Инж. Стефан Барбоса, който се занимава с проблематиката на безопасността и здравето при работа, подчерта важността на новите рискове, свързани с бързо развиващата се зелена икономика. "Новите, зелени работни места носят нововъзникващ риск. Например, говорим за химически и биологичен риск, говорим за 'зелена' икономика. Но какво представлява зелената икономика? Всичко, което можем да направим, за да подобрим живота на нашата планета. Това означава пестене на енергия, рециклиране и грижа за околната среда. В процесът се включват и нови методологии, нови материали, но не толкова много нови механични продукти." – сподели той.

Според експерта сред основните заплахи са мускулно-скелетните разстройства и стреса, които се очаква да се увеличат. Отговорът към тези предизвикателства, според него, изисква интелигентен подход и постоянна методология за оценка на риска. Този подход трябва да включва сътрудничество между бизнеса и образователните институции, както и адаптация към новите технологии и начини на работа.

Д-р Мария Титопулу, подчерта важността на професионалното обучение и подготовката на служителите за бъдещите предизвикателства. "Ключът е в изграждането на култура по безопасност и здраве на работещите, непрекъснатото надграждане на техните знания и умения. Важно е да имаме предвид дигитализацията, демографските специфики, новите открития в науката и технологиите и др." – сподели тя.

Тя изрази загриженост относно необходимостта от адаптиране на регулативната рамка към вече настъпилите промени в трудовия свят, за да е възможно да се отговори ефективно на потребностите на многото поколения работещи за безопасни и здравословни условия на работа, което бе подкрепено и от адв. Велинов. Този подход трябва да включва и добро сътрудничество с висшите училища и научно-изследователските организации и анализ на прехода към 100% визия за зелена енергия. Проф. Стайкова сподели, че университетите имат ключова роля за  подготовката на бъдещите експерти по здраве и безопасност при работа. Необходим е активен диалог между индустрията и образователните институции и за разработването на методи за анализ на риска, мониторинг на здравословните и безопасни условия на работа и превенция на здравето.

Конференцията се проведе дни след Световния ден на менталното здраве и постави  акцент върху психосоциалните рискове и менталното здраве на служителите в различни сектори на икономиката. Беше подчертана важността на грижата за работниците и създаването на сигурни и здравословни работни места.

Събитието отбеляза и 30-годишният юбилей на компанията ЛОТ-КОНСУЛТ, която е първата регистрирана частна компания по безопасност и трудова медицина в България. Основателят на компанията, инж. Димитър Коларов, изрази благодарността си към всички служители и партньори и подчерта важността на проактивното сътрудничество и синхронизацията между бизнеса и организациите, които обучават и подпомагат работодателите в прилагането на мерки за безопасност и здраве на работното място.

Конференцията "Безопасност и здраве при работа в среда на зелени работни места с чувствителен подход към климатичните промени" събра експерти, бизнес лидери и партньори от България, Италия, Франция, Испания, Гърция, Турция и Кипър. Бяха откроени основните дейности за адаптирането на организациите към новите предизвикателства, свързани с зелената икономика и измененията в работната среда. Събитието посочи тенденциите при работа в света на зелените работни места в контекста на климатичните промени и зелената икономика.

Остави коментар

Коментари (0)

    Тази статия все още няма коментари. Бъдете първи и дайте своето мнение!