Кариерното консултиране в България

 

Кариерното консултиране се използва като ефективен инструмент за планиране на професионалния път, намаляване на младежка безработица, създаване на възможности за предприемачество, баланс между личния и професионалния живот в редица развити икономики от повече от 30 години.

 

В България до преди няколко години кариерни услуги се предлагаха основно на безработни лица от бюрата по труда и имаха за цел бързо намиране на ново работно място без задълбочена оценка на потенциала на търсещия работа. Кариерно консултиране се предлагаше и от ограничен брой консултанти, но само в големите населени места.

 

Фондация на бизнеса за образоването (www.fbo.bg) миналата година навърши 10 години, през които сме работили за утвърждаване на кариерното консултиране и ролята на кариерните консултанти в България. Фондацията представлява американския National Board for Certified Counselors и сертифицира кариерни консултанти по програмата Global Career Development Facilitator (GCDF). До момента по тази програма сме обучили над 1000 специалисти по кариерно ориентиране, които предлагат услугите си на различни целеви групи в цялата страна. Те работят като кариерни консултанти в 37 университетски кариерни центрове, в 28–те центрoве за кариерно ориентиране на ученици, в центровете за кариерно консултиране на заети лица на Агенция по заетост в 10 града, в младежки информационни центрове, неправителствени организации, като специалисти по човешки ресурси в редица частни компании, както и в публичния сектор.

 

През последните години кариерните консултанти стават все по-търсени, а услугите им – все по-разнообразни и високо ценени. Агенцията по заетостта и Министерството на образованието и науката създадоха възможности и капацитет за кариерно консултиране със съвремени инструменти и технологии. Редица организации от областта на човешките ресурси и работата с деца и младежи също предлагат подобни услуги. Можем да кажем, че кариерен консултант е професия с добро бъдеще!

 

Светът се променя прекалено бързо и технологиите се развиват с бясна скорост, прогнозите стават все по-сложни, а всички трябва да учим и да придобиваме знания и умения, които да ни служат за по-добра професионална реализация и лично благоденствие в неясното бъдеще. Задачата да подкрепим децата и да ги насочим професионално става все по-комплексна. Вече не можем да си говорим с тях само за това какви искат да станат, далеч по-важно е да им помогнем да изградят социални умения, които ще им служат през целия живот.

 

Важна част от нашите инициативи заемат инициативите, насочени към развитие на умения за заетост. Нашият екип е реализирал успешно над 30 национални и европейски проекти, насочени към личностното и професионално развитие, образование на възрастни и социално включване чрез иновативни методи на обучение. Също така се опитваме да подобряваме информираността на всички заинтересовани страни – експерти, кариерни специалисти, работодатели, учители, родители – за новостите и тенденциите, които неизменно ще дадат отражение върху професиите, света на труда и да подготвим младите хора по-добре за бъдещето.

 

Категории: Общa темa/Other
Остави коментар

Коментари (1)

  • Христо Стоянов
    преди 7 години
    С обучените и сертифицирани над 1000 човека, GCDF програмата на практика е най-успешната в България в професионалната област HR.